Zakończenie roku szkolnego dla uczniów klas maturalnych

26 kwietnia uczniowie trzecich klas Publicznego Liceum im. ks. Jana Długosza otrzymali świadectwa ukończenia szkoły. Uroczyste ich rozdanie poprzedziła Msza Święta sprawowana w kościele św. Witalisa pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Stanisława Gębickiego.

Po słowach powitania, skierowanych do Księdza Biskupa, kapłanów koncelebrujących Mszę św., wychowawców, rodziców i maturzystów, dyrektor Zespołu Szkól Katolickich – ks. dr Jacek Kędzierski odwołał się do słów wypowiedzianych przez Prymasa Tysiąclecia: Człowiek dopiero wtedy jest w pełni szczęśliwy, gdy może służyć, a nie wtedy, gdy musi władać. Władza imponuje tylko małym ludziom, którzy jej pragną, by nadrobić w ten sposób swoją małość. Człowiek naprawdę wielki, nawet gdy włada, jest służebnikiem. Ksiądz Dyrektor wskazał właściwą postawę w życiu, będącą przejawem dążenia do naśladowania Jezusa Chrystusa, który o tym nie tylko nauczał, ale sam swoim życiem właśnie taką postawę prezentował. Myśl tę kontynuował w homilii skierowanej do maturzystów ks. Marcin Lewandowski. Podkreślił, że powinno się budować swoje dojrzałe życie na fundamencie, jaki stanowi  Jezus Chrystus. Zwrócił uwagę, że w różnych sytuacjach – także przed maturą – człowiek ma skłonność do traktowania Pana Boga instrumentalnie: przez modlitwę nie z głębi serca, a z wyrachowania próbuje sobie „kupić” to, co miałoby mu przynieść satysfakcję, traktując niekiedy Boga jak wróżbitę czy maga. Inną pokusą jest uważanie siebie za nieudacznika, uleganie przekonaniu, że niczego w życiu się nie osiągnie. Ksiądz Lewandowski przestrzegł przed takim podejściem do Pana Boga i samego siebie, wskazując przede wszystkim na konieczność pracy nad sobą i zaufanie Stwórcy.

Na zakończenie Mszy Świętej Ksiądz Biskup wręczył medale wyróżniającym się maturzystom. Otrzymali je:Gabriel Rosiński – za wzorowe wypełnianie misji szkoły katolickiej i za stuprocentową frekwencję oraz Sandra Kasińska-za najlepsze wyniki w nauce w całym cyklu edukacyjnym. Doceniona została także wieloletnia praca na rzecz Zespołu Szkół Katolickich Przewodniczącej Rady Rodziców – pani Bogny Kopaczewskiej – Jurewicz. Wyrazem wdzięczności były kwiaty, które Pani Przewodnicząca otrzymała z rąk Księdza Biskupa. Z kolei maturzyści podziękowali Jego Ekscelencji za sprawowanie Eucharystii, a także za troskę, jaką otacza szkołę. Ksiądz Biskup ze wzruszeniem wspomniał czas swojej nauki w dawnym Długoszu, w którym niegdyś mieściło się Niższe Seminarium Duchowne, a także czas, kiedy sam zdawał egzamin maturalny.

Po Mszy św. odbyła się uroczystość wręczenia świadectw ukończenia szkoły. Miała ona miejsce w Auli św. Tomasza w Wyższym Seminarium Duchownym. Z pięknymi życzeniami zwrócili się do maturzystów: Ksiądz Dyrektor dr Jacek Kędzierski, p. Bogna Kopaczewska – Jurewicz i przedstawicielka uczniów klas II – Aleksandra Lewandowska. Wzruszającą piosenką „Lubię wracać” z repertuaru Zbigniewa Wodeckiego pożegnała się ze szkołą Emila Łukaszczyk, która przez sześć lat nauki w Długoszu (jako gimnazjalistka i licealistka) uatrakcyjniała swoim przepięknym głosem wiele szkolnych uroczystości.

Świadectwa ukończenia szkoły wręczył Ksiądz Dyrektor wraz z p. wicedyrektor Urszulą Brykalską i wychowawcami: p. Katarzyną Kwiatkowską, Angeliką Szumińską i p. Konradem Trokowskim. Każdy z maturzystów otrzymał także – co stało się już  tradycją Długosza – Pismo Święte.

Na koniec wszyscy uczestnicy uroczystości udali się do seminaryjnego ogrodu, by zrobić pamiątkowe zdjęcie.

A.Sz.

Skip to content