Drugi dzień matur

W drugim dniu matur abiturienci przez 170 minut rozwiązywali zadania z matematyki na poziomie podstawowym. Arkusz egzaminacyjny składał się z trzech typów zadań. Pierwsza część zawierała 25 zadań zamkniętych wielokrotnego wyboru – uczeń z podanych czterech propozycji odpowiedzi wybierał jedną. Drugą część egzaminu stanowiło 6 zadań otwartych krótkiej odpowiedzi – za każde z nich można było uzyskać po 2 punkty. Ostatnia, trzecia część zadań, zawierała polecenia otwarte rozszerzonej odpowiedzi – za 4-5 punktów. Arkusz zawierał zadania z różnych działów matematyki. Wśród nich również dwa zadania na dowodzenie, w tym jedno geometryczne. Najwyżej punktowane było zdanie dotyczące ostrosłupa prawidłowego czworokątnego.

Mamy nadzieję, że nasi maturzyści poradzili sobie z każdym zadaniem.

Nauczyciele matematyki

Skip to content