Ostatni wykład Ligi Starożytniczej

11 maja 2019 r. miłośnicy kultury antycznej z naszej szkoły mieli okazję wysłuchania ostatniego w tym roku szkolnym wykładu w ramach Ligi Starożytniczej organizowanej przez Katedrę Filologii Klasycznej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Profesor Anna Mądry z Instytutu Muzykologii Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu wygłosiła referat „ Starożytne tropy w muzyce epoki baroku”. Jak zawsze, po prelekcji uczniowie rozwiązali test z treści wykładu i przeczytanych lektur. Opiekę nad uczniami podczas sobotniego wyjazdu sprawowały panie Ewa Bieniek i Anna Waśkiewicz.

A. Waśkiewicz

Skip to content