Wybieramy Europę!

W związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się 26 maja 2019r., nasi uczniowie wzięli udział w projekcie „Wybieram swoją Europę”. Były to zajęcia w formie warsztatowej. Poprowadziły je Panie koordynatorki: Maja Selan i Anna Szlęk, które przyjechały z Warszawy z Fundacji im. Roberta Schumana. Jest to polska fundacja, która powstała w 1991 roku. Została założona przez osobistości związane ze zmianami ustrojowymi lat 1989-90, między innymi przez Tadeusza Mazowieckiego i Piotra Nowina-Konopkę. Imię Roberta Schumana zostało wybrane przez fundatorów jako nawiązanie do polityki francusko-niemieckiej lat pięćdziesiątych, modelu pojednania zwróconego w przyszłość i nastawionego na budowanie wspólnej Europy. Jest to organizacja pozarządowa i ponadpartyjna. Jej celem jest mobilizowanie obywateli do angażowania się w proces jednoczenia Europy. Rozwija programy, które uczą wykorzystania szans, jakie daje nam członkostwo w UE, współpracuje z wieloma środowiskami w Unii i poza nią, by lepiej poznać i respektować wspólne wartości demokratyczne. Realizuje programy edukacyjne i aktywizujące. Wśród jej stałych działań są m.in. majowe obchody Dnia Europy (Parada Schumana i Miasteczko Schumana), konferencja Europolis, Wolontariat Erasmus+, całoroczne seminaria europejskie i niemieckie, Szkolne Kluby Europejskie.

Fundacja Schumana zaprosiła nas do udziału w projekcie „Wybieram swoją Europę”, związanym z międzynarodową kampanią „Tym razem głosuję”. Celem projektu jest poszerzenie wiedzy uczniów na temat Parlamentu Europejskiego i Unii Europejskiej oraz zachęcenie jak największej liczby osób do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w dniach 23-26 maja 2019 r.

W sobotę, 11 maja, uczniowie Długosza wyruszyli autokarem do Warszawy, gdzie zwiedzili miasteczko Schumana. Mieli okazję wziąć udział w różnych quizach, konkursach na temat Unii Europejskiej, gospodarki, prawa itd., ale także mogli stworzyć swój indywidualny plecak bądź torbę. Nie obyło się bez zwiedzenia Warszawy i pokazania uczniom niektórych zabytków.

Joanna Kinasiewicz, Paulina Iwańska

Skip to content