Szkolna Gala Laureatów 2019

Podczas majowej, ostatniej w roku szkolnym 2018/2019, środy u Długosza odbyła się Gala Laureatów, na którą przybyli rodzice prymusów wraz ze swoimi dziećmi. Dyrekcja szkoły uhonorowała Listami Gratulacyjnymi laureatów, finalistów Konkursów Przedmiotowych Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty oraz osoby wyróżnione w konkursach wojewódzkich bądź ogólnopolskich.

Gala rozpoczęła się wprowadzeniem Sztandaru oraz odśpiewaniem hymnu Szkoły. Wicedyrektor Sławomira Lewandowska powitała zebranych.

Następnie głos zabrał dyrektor szkoły – ks. dr Jacek Kędzierski, który, powołując się na słowa kardynała Stefana Wyszyńskiego – „Człowiek rozwija się i doskonali nie przez unikanie obowiązków lecz przez ich wypełnianie”, wyraził dumę z uczniów Szkoły Długosza i jednocześnie żal, że kończy się etap działalności gimnazjum. Szkoły, która, dzięki uzyskiwanym wysokim wynikom egzaminów oraz dużą liczbą laureatów

i finalistów konkursów przedmiotowych, wiodła prym w mieście i województwie. Nasi gimnazjaliści zapisali piękną kartę w historii naszej szkoły w ostatnim roku jej działalności, a sobie utorowali drogę do najlepszych szkół ponadgimnazjalnych. Przypomniał, że osiemnaścioro z nich zdobyło 27 tytułów laureata, a siedmioro 17 tytułów finalisty. Podkreślił, że pozostałe szkoły włocławskie zdobyły tych tytułów w sumie odpowiednio 18 i 19. W konkurującym z nami Gimnazjum Dwujęzycznym znalazło się tylko 5 laureatów i 3 finalistów i żaden tytuł nie dotyczył języka angielskiego (sic!).

Na początku Ksiądz Dyrektor pogratulował sukcesu wychowawczego rodzicom, a laurów i wytrwałości uczniom szkoły podstawowej, wręczając Listy Gratulacyjne dziesięciorgu z nich. Wśród nich była Julia Rojewska z klasy 8 b-laureatka Konkursu Przedmiotowego Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z języka niemieckiego i finalistka z języka angielskiego oraz zdobywczyni I miejsca w województwie kujawsko- pomorskim i III miejsca w kraju w Ogólnopolskim Konkursie Języka Niemieckiego Sprachdoktor.

Po złożeniu gratulacji i życzeń utytułowanym uczniom szkoły podstawowej i ich rodzicom, szkolny chór pod dyrekcją p. Iwony Grzelczak zaśpiewał pieśń „Non scholae sed vitae discimus” do muzyki W. A. Mozarta. „Nie uczymy się dla szkoły, ale dla życia” wybrzmiało ze sceny przesłanie pieśni.

W następnym punkcie programu Ksiądz Dyrektor wręczył Listy Gratulacyjne uczniom gimnazjum, którzy swoimi sukcesami przynieśli szkole wielki splendor. Pierwsze gratulacje i życzenia skierowane zostały do Krzysztofa Ostrowskiego- ucznia klasy III a, czterokrotnego laureata Konkursów Przedmiotowych Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z matematyki, chemii, fizyki i informatyki.

Imponującą listę laureatów swoim występem ubarwiły Wiktoria Miłkowska i Oliwia Kuźniewicz. Zaprezentowały skomponowaną przez siebie pieśń do wiersza „Modlitwa do Bogarodzicy” Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Dziewczęta tym utworem wyśpiewały laury w Wojewódzkim Konkursie Poezji Baczyńskiego.

Po przekazaniu gratulacji i życzeń gimnazjalistom, salę wypełnił chóralny śpiew „Vita sine litteris mors est”, utrwalający w nas świadomość znaczenia i wartości nauki.

Wicedyrektor Urszula Brykalska przedstawiła 25 licealistów, z których sześcioro było laureatami, a pozostali uczniowie uzyskali tytuł finalisty lub wyróżnienia w znaczących konkursach przedmiotowych.

Pierwsze gratulacje skierowane zostały do Dominika Goleniewskiego abiturienta naszego liceum, który został laureatem Konkursu Politechniki Koszalińskiej „Bieg po indeks”, finalistą Olimpiady Wiedzy Technicznej oraz finalistą Konkursu Matematycznego Politechniki Warszawskiej. Ten etap uroczystości zakończył Psalm 29. w tłumaczeniu Jana Kochanowskiego do muzyki Mikołaja Gomółki w wykonaniu szkolnego chóru.

Wicedyrektor Sławomira Lewandowska wyraziła uznanie dla talentu, zdolności i pracowitości uczniów i jednocześnie zwróciła uwagę na to, że nie byłoby tych sukcesów, gdyby nie wsparcie rodziców i nie byłoby tych sukcesów, gdyby nie praca i poświęcenie naszych wspaniałych nauczycieli. Przekazała serdeczne gratulacje i podziękowania nauczycielom wyjątkowym, którzy nie szczędzą sił i czasu na pracę z uczniem zdolnym. Ksiądz Dyrektor Jacek Kędzierski wręczył podziękowanie i gratulacje dwudziestu dwu pedagogom, którzy przygotowali laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych. Jako pierwsza podziękowanie odebrała p. Jadwiga Piasecka, która w tym roku szkolnym przygotowała 10 laureatów Konkursu Przedmiotowego Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z informatyki.

Uroczystość zakończyła dedykacja dla Mam z okazji zbliżającego się Dnia Matki i piosenka „Mamo, moja żywa kołysko” w wykonaniu Julii Rawskiej.

Serdecznie gratulujemy i dziękujemy wszystkim utytułowanym Uczniom, ich Rodzicom oraz Nauczycielom!

Sławomira Lewandowska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dla:

  1. Julii Rojewskiej Laureatki Konkursu Przedmiotowego Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z języka niemieckiego i finalistki z języka angielskiego oraz zdobywczyni I miejsca w województwie kujawsko- pomorskim i III miejsca w kraju w Ogólnopolskim Konkursie Języka Niemieckiego Sprachdoktor
  2. Aleksandry Skowron Laureatki I miejsca w swojej kategorii wiekowej w Konkursie Języka Angielskiego Oxford Challenge
  3. Oliwii Bachurskiej Finalistki Konkursu Przedmiotowego Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z języka angielskiego, zdobywczyni I miejsca w swojej kategorii wiekowej w Konkursie Języka Angielskiego Oxford Challenge
  4. Aleksandry Babis Finalistki Konkursu “Ekologiczny Edukator szkolny”, zdobywczyni I miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Rzeźbiarskim im. Stanisława Zagajewskiego oraz Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Święci i Błogosławieni Karmelu”
  5. Alicji Bieniek Finalistki Konkursu Przedmiotowego Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z biologii
  6. Joanny Nowakowskiej Finalistki Konkursu Przedmiotowego Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z biologii
  7. Nadii Pietrzak Finalistki Konkursu Przedmiotowego Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z biologii
  8. Martyny Porębskiej Finalistki Konkursu Przedmiotowego Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z biologii
  9. Zofii Kwiatkowskiej Finalistki Konkursu Przedmiotowego Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z historii
  10. Patryka Wąsika Finalisty Konkursu „Ekologiczny edukator szkolny”.
Skip to content