Finał Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Religijnej

28 maja 2019r. w Zespole Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza we Włocławku został przeprowadzony etap diecezjalny Konkursu Wiedzy Religijnej dla uczniów 7 i 8 klas szkół podstawowych i III klas gimnazjalnych diecezji włocławskiej. Tegoroczna edycja konkursu zatytułowana została: Gdyby święty Tomasz miał komputer – czyli tradycyjne nauczanie Kościoła wobec współczesności i dotyczyła życia oraz dzieł wielkiego średniowiecznego filozofa i teologa.

Do etapu diecezjalnego zakwalifikowało się 62 uczestników. Wykazali się oni wnikliwą znajomością szczegółów biograficznych z życia św. Tomasza z Akwinu, podstawową wiedzą zawartą w jego monumentalnym dziele Summie teologicznej oraz rozumieniem pięciu “dróg”, na których filozof poznaje Boga. Wśród finalistów nie zabrakło uczniów Długosza, a okazali się nimi wyłonieni z wcześniejszych etapów: Nikola Kwapińska z klasy IIIc i Karol Nencka z klasy IIIe gimnazjum.

Z trudnymi zadaniami konkursowymi najlepiej poradził sobie Oskar Jakubowski ze Szkoły Podstawowej w Ślesinie – laureat I miejsca, zaś w gronie 10 wyróżnionych znalazł się Karol Nencka. Nagrodzeni i wyróżnieni uczniowie zostali uhonorowani pamiątkowymi dyplomami oraz cennymi pozycjami książkowymi. Każdy z uczestników otrzymał także jako pamiątkę ostatni numer redagowanego w naszej szkole Rocznika.

Warto nadmienić, iż autorami pytań konkursowych byli ks. Jacek Buta (odpowiedzialny za przebieg konkursu na każdym etapie) oraz pani Lidia Wiśniewska.

Uczestników konkursowych zmagań i ich opiekunów powitał ks. dyrektor Jacek Kędzierski, zapewniając komfortowe warunki przebiegu konkursu i poczęstunek dla przybyłych z całej diecezji gości. Nagrody laureatom wręczyli: dyrektor wydziału katechetycznego Kurii Biskupiej – ks. dr Marcin Idzikowski oraz wicedyrektor ZSK – pani mgr Sławomira Lewandowska.

Wszystkim pracownikom szkoły oraz uczniom klasy IIA liceum dziękujemy za podjęty trud w organizacji tego wydarzenia i promocję edukacji  w naszej szkole.

Laureatom i uczestnikom – wyrazy uznania i gratulacje!

ks. Jacek Buta

Skip to content