Zajęcia profilaktyczne oraz warsztaty doradztwa zawodowego dla uczniów gimnazjum i LO

W minionym tygodniu uczniowie klasy I A i I C LO odbyli warsztaty profilaktyczne nt. ,,Wolny od nałogów – wolny w życiu”p. Grażyną Cudną – pedagogiem z Centrum Rozwoju Osobistego i Psychoterapii ,,Alter-ego”. Koordynatorem tego spotkania był Urząd Miasta Włocławek. Uczniowie podczas spotkania poznali mechanizmy, fazy uzależnienia oraz metody wyjścia z nałogu. Podczas warsztatów uczniowie wykonywali rozmaite ćwiczenia m.in. zastanawiali się, jakie wartości są eliminowane z życia, gdy ludzie sięgają po substancje psychoaktywne.

W klasie I B LO z młodzieżą zajęcia przeprowadziła p. Aleksandra Madajczyk – pedagog szkolny nt. ,,O szkodliwości substancji psychoaktywnych” w ramach programu edukacyjnego ,,Ars, jak dbać o miłość”. Uczniowie poznali konsekwencje dla organizmu człowieka związane z zażyciem różnych substancji psychoaktywnych oraz mechanizmy obrony przed uzależnianiami.

Natomiast uczniowie klasy 3 c, 3 d i 3 e gimnazjum uczestniczyli w zajęciach z p. Marcinem Gawrońskim – psychologiem i doradcą zawodowym z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nt. Moje mocne i słabe strony. Celem tych zajęć było udzielenie młodzieży pomocy w wyborze kierunku kształcenia oraz planowaniu kariery zawodowej, czyli szeroko rozumiane doradztwo edukacyjno – zawodowe. Pan Gawroński przedstawił młodzieży dostępne formy kształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym. Na koniec zajęć uczniowie pod kierunkiem doradcy zawodowego wykonali test predyspozycji zawodowych, którego wynik miał pomóc w wyborze odpowiedniej ścieżki dalszego kształcenia.

Zajęcia te wpisują się w szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny szkoły.

Aleksandra Madajczyk-pedagog szkolny

Skip to content