Klasa I A LO z wizytą na strzelnicy 

W dniu 30 maja 2019 roku uczniowie klasy I A liceum Długosza pod opieką nauczyciela edukacji dla bezpieczeństwa uczestniczyli w zajęciach ze strzelectwa sportowego, które odbyły się na strzelnicy międzyszkolnej. Uczniowie w sposób praktyczny mogli sprawdzić swoją wiedzę teoretyczną z zakresu budowy i przeznaczenia oraz zasad celnego strzelania z karabinka sportowego kbks.

Strzelanie przebiegało w sympatycznej  atmosferze , zgodnie z zasadami bezpieczeństwa podczas posługiwania się bronią sportową oraz zasadami zachowania się na strzelnicy. Nasi długoszacy wykazali się dużym zdyscyplinowaniem, a uzyskane wyniki napawają optymizmem i dają szansę na wyłonienie spośród nich przyszłych strzelców, którzy będą reprezentować Długosza w zawodach strzeleckich. Należy podkreślić fakt, że młodzi długoszacy strzelali po raz pierwszy w swoim życiu, co dało im dużą radość, a przede wszystkim nowe doświadczenie.

Krzysztof Łodygowski

Skip to content