Światowy Dzień bez Tytoniu – 31 maja 2019 r.

Światowy Dzień bez Tytoniu – 31 maja 2019 r.

Tegoroczny Światowy Dzień bez Tytoniu obchodzony 31 maja przebiegał pod hasłem „Tytoń i zdrowie płuc”. Kampania ma na celu podniesienie świadomości na temat szkodliwych i śmiertelnych skutków używania tytoniu i narażenia z tytułu biernego palenia, a także do promowania życia bez papierosa. Obecna kampania ma za zadanie zwiększyć świadomość na temat podstawowej roli, jaką płuca odgrywają dla zdrowia i dobrego samopoczucia ludzi, a także wpływu tytoniu na zdrowie.

Czytaj więcej

Skip to content