Światowy Dzień bez Tytoniu – 31 maja 2019 r.

Tegoroczny Światowy Dzień bez Tytoniu obchodzony 31 maja przebiegał pod hasłem „Tytoń i zdrowie płuc”. Kampania ma na celu podniesienie świadomości na temat szkodliwych i śmiertelnych skutków używania tytoniu i narażenia z tytułu biernego palenia, a także do promowania życia bez papierosa. Obecna kampania ma za zadanie zwiększyć świadomość na temat podstawowej roli, jaką płuca odgrywają dla zdrowia i dobrego samopoczucia ludzi, a także wpływu tytoniu na zdrowie.

Uczniowie szkoły podstawowej w ramach kampanii uczestniczyli w pogadankach z pedagogiem szkolnym nt. szkodliwości palenia papierosów oraz zachowań asertywnych. Zwrócono uwagę na szkodliwość dymu tytoniowego, który zanieczyszcza powietrze w pomieszczeniach, zawiera ponad 7000 chemikaliów, z których większość powoduje nowotwory i inne uszkodzenia płuc.

Uczniowie wykonali plakaty, których tematyka dotyczyła negatywnego wpływu palenia tytoniu na zdrowie. W ramach kampanii uczniowie zaprezentowali swoje prace plastyczne w holu szkoły. Podjęte działania wpisują się w realizację programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły.

Bożena Sobierajska

Skip to content