„Wiesz, że Cię kocham” – XXIII Spotkanie Młodych Lednica 2000

Młodzież Długosza od kilku lat na początku czerwca udaje się na wyjątkowe spotkanie organizowane na Polach Lednickich, czyli na to miejsce, które jest kolebką polskiego chrześcijaństwa.

Tegoroczne XIII Spotkanie Młodych LEDNICA 2000 upłynęło pod hasłem „Wiesz, że Cię kocham”. Te słowa, zaczerpnięte z Ewangelii św. Jana są śpiewane w znanej od wielu lat lednickiej pieśni, której refren: „Tak, tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham” rozbrzmiewa podczas spotkania tysiącami głosów z radosnym tańcem.

Tym razem każdy pielgrzym usłyszał je jeszcze bardziej osobiście – jako wyznanie miłości Boga do każdego z nas: „Wiesz, że Cię kocham” – w sakramencie pokuty i Eucharystii, bo na tych  „skarbach Kościoła”  koncentrowały się rozważania prowadzone podczas konferencji, modlitw i nabożeństw tegorocznego spotkania.

Tradycyjnie już od rana na Polach Lednickich gromadzili się młodzi z całej Polski i z innych krajów. Wśród 80 tysięcy młodych ludzi nie mogło zabraknąć długoszaków, wśród których byli również i tancerze ledniccy, i harcerze, którzy udają się spotkanie, aby posługiwać. Pewnie dzięki  temu ks. Marcinowi udało się „załatwić” nam miejsce w sektorze przeznaczonym dla Przyjaciół Lednicy, położonym najbliżej Bramy Ryby, ołtarza i sceny. Mogliśmy więc z bliska widzieć to wszystko, co stanowiło program spotkania, a tym samym bardziej dokładnie w nim uczestniczyć.

A program, jak zawsze proponuje spowiedź w wyjątkowych warunkach. Setki kapłanów, którzy na otwartej przestrzeni mają czas, aby wysłuchać, porozmawiać i oczywiście w imieniu Chrystusa udzielić rozgrzeszenia, posługują cały dzień, do Eucharystii. O 12.00 Anioł Pański, o 15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia, która śpiewana z Siewcami Lednicy jest potężnym modlitewnym wołaniem o „miłosierdzie dla nas i świata całego”. Przez cały czas młodzież oddaje się radosnym śpiewom i tańcom, charakterystycznym dla spotkań lednickich.

Oficjalne otwarcie spotkania odbywa się o godz. 17.00. Wtedy to przy śpiewie uroczystego hymnu „Drogą Trzeciego Tysiąclecia” przechodzi piękna procesja z relikwiami, obrazami, symbolami niesionymi przez przedstawicieli różnych grup i środowisk. Przed Mszą św. w tym roku były konferencje poświęcone sakramentom pokuty i Eucharystii. Ogromne wrażenie robi zawsze procesja sióstr zakonnych i setek księży mających sprawować Eucharystię.

Jak co roku po Mszy św. słowo do zebranych na Lednicy wypowiedział Papież Franciszek, co młodzi przyjęli z radością.

Ważnym momentem lednickiego spotkania jest adoracja Najświętszego Sakramentu, którą o północy kończy akt wyboru Chrystusa na Pana i Zbawiciela.

Po 24.00 można przejść przez Bramę III Tysiąclecia zwaną Rybą. W tym roku, ze względu na to, że byliśmy blisko, postanowiliśmy, mimo cisnącego się tłumu, przejść przez Bramę Rybę. Było to silne pragnienie wszystkich nas, więc niezrażeni zmęczeniem i trudnościami dokonaliśmy tego, co odnotowujemy jako historyczny moment w naszych wyjazdach na Lednicę. Tu trzeba podkreślić wspaniałą postawę długoszaków, wśród których znaleźli się nawet szóstoklasiści. Spotkanie trwało wiele godzin i odbywało się pod gołym niebem, w słońcu, więc wymagało siły i wytrwałości. Dziękuję wszystkim za ogromne zdyscyplinowanie, nieocenioną pomoc licealistów, harcerzy i obecnych z nami kleryków.

Jak zawsze podczas spotkania na Lednicy uczestnicy otrzymują symboliczne pamiątki. W tym roku uczestnicy otrzymali małą książeczkę  „Poznaj moje serce – lednicka droga do spowiedzi”. Ten swoisty rachunek sumienia posłuży pomocą w spotkaniu z miłosiernym Bogiem, który w sakramencie spowiedzi mówi: „Wiesz, że Cię kocham”.

Drugim symbolem była pieczęć, która ma przypominać, że wszyscy zostaliśmy opieczętowani Duchem Świętym w sakramencie chrztu oraz bierzmowania. Pieczęć od najdawniejszych czasów stanowiła sposób uwierzytelniania dokumentów i potwierdzania własności. Dla uczestników spotkania na Lednicy otrzymana symboliczna pieczęć to znak przymierza, jakie Bóg zawarł z każdym z nas jako wyraz bezgranicznej miłości, co zostało wypełnione w Jezusie Chrystusie przez Jego śmierć na krzyżu. To również znak, że opieczętowani jako dzieci nieskończenie miłosiernego Boga jesteśmy Jego „własnością”. Ta pieczęć, na której zostało wyryte siglum odsyłające do Pieśni nad pieśniami, ma również przypominać słowa miłującego Boga : „Wiesz, że Cię kocham”.

Tegoroczne spotkanie naprawdę było przepełnione doświadczeniem Bożej miłości wyrażającej się w sakramencie pokuty i Eucharystii, ale także w atmosferze wzajemnej życzliwości, zrozumienia i niesienia pomocy.

Grupa tancerzy  z Długosza udała się na Lednicę z p. Dariuszem Goldewiczem, a opiekę na pozostałymi  uczestnikami z naszej szkoły sprawowali p. Lidia Wiśniewska i p. Konrad Trokowski.

L. W.

 

Skip to content