“Proszę wstać, sąd idzie!” – symulacja rozprawy sądowej

“Sąd będzie rozpatrywał sprawę o sygnaturze DS 16/98. Wzywa się wszystkich do wejścia na salę … Proszę wstać, sąd idzie!”.  Tymi słowami Karol Nencka, będący protokolantem, rozpoczął rozprawę karną, przygotowaną przez klasę III e naszego gimnazjum. Symulacja rozprawy była ostatnim etapem projektu gimnazjalnego z wiedzy o społeczeństwie, realizowanym pod kierunkiem pani Katarzyny Kwiatkowskiej. Wykorzystując wiedzę zdobytą podczas projektu oraz doświadczenia wyniesione z sądu, młodzież w poważnym tonie, bardzo profesjonalnie symulowała przebieg wydarzeń. Nie zabrakło żadnego elementu rozprawy sądowej, niezbędnych dokumentów, tj. aktu oskarżenia, a także tóg prawniczych. Symulacja rozprawy była dla gimnazjalistów praktycznym sprawdzianem z wiedzy o prawie, a także okazją do wcielenia się w rolę m. in. sędziego, prokuratora czy obrońcy.

Katarzyna Kwiatkowska

Skip to content