Światowy Dzień Środowiska

Światowy Dzień Środowiska został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ na Konferencji Sztokholmskiej w 1972 roku i obchodzony jest corocznie 5 czerwca. Z tej okazji dnia 6 czerwca klasa 1a wybrała się do SANIKO. Celem wycieczki było budzenie wrażliwości na piękno przyrody. Zachęcenie dzieci do dbania o czystość środowiska. Podczas wycieczki dzieci poznały Dekalog Ekologicznego Włocławka. Przypomniały sobie i utrwaliły wiedzę z zakresu segregacji śmieci. Uczniowie dowiedzieli się w jaki sposób można pomóc środowisku, by było mniej zanieczyszczeń. Dzieci miały możliwość zobaczenia segregacji odpadów w zbiórce selektywnej, a także obejrzały pokaz pracy śmieciarki, która posiada wiele funkcji i udogodnień. Podczas zajęć Mali Długoszacy wykazali się kreatywnością przy tworzeniu ciekawych plakatów, zachęcających do dbania o nasze środowisko- nasz wspólny dom. Dziękujemy Pani Marcie Treli – wychowawcy świetlicy – za pomoc i opiekę nad dziećmi podczas wycieczki.

Katarzyna Matuszewska

Skip to content