Wycieczka przedszkolaków do Kłóbki

12 czerwca 2019 r. grupy 4-latków i 6-latków wybrały się na wycieczkę do skansenu w Kłóbce. Skansen w Kłóbce prezentuje kulturę ludową dwóch regionów: Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej i obejmuje okres od II połowy XIX do lat 60-tych XX wieku. Na obszarze ok. 6 ha, wśród pięknej przyrody, postawionych zostało 17 obiektów (w tym najstarsze z XVIII w.) przeniesionych z kujawskich i dobrzyńskich wsi. Są to: chałupy (wnętrza urządzone na XIX – początek XX w. i okres międzywojenny), stodoły, budynki inwentarskie (chlewiki, obórki, stajnie), spichlerze, oraz kuźnia, garncarnia (lata 20. XX w.), wiatrak, remiza, karczma, a także szkoła z okresu międzywojennego i kościół. Uzupełnieniem krajobrazu odtwarzanej wsi są różnego rodzaju płotki, ogrodzenia, studnie, słomiane ule, piwniczki-ziemianki, a także kapliczki przydrożne. Niepowtarzalny klimat tworzą ogródki przydomowe, poletka uprawne, sady, a przede wszystkim zwierzęta hodowlane i domowe.

W pobliżu skansenu znajduje się również  Dwór Rodziny Orpiszewskich, w którym mieszkała Maria Wodzińska Orpiszewska, młodzieńcza miłość Fryderyka Chopina. Słynny kompozytor oświadczył się Marii w 1836 r., do zawarcia małżeństwa jednak nie doszło. Maria Wodzińska mieszkała we dworze w Kłóbce do swojej śmierci w 1896 r. Została pochowana na miejscowym cmentarzu.

Niesamowitą atrakcją dla wszystkich uczestników wycieczki okazały się zajęcia praktyczne, prowadzone przez pracowników skansenu. Dzieci nie tylko zapoznały się z dawnymi obyczajami i tradycjami, ale spróbowały własnych sił w różnych pracach gospodarskich, takich jak: pranie na tarze, wyżymanie i maglowanie, a także drukowanie serwetek za pomocą tradycyjnych drewnianych stempli. Lekcja ta, jak i cała wycieczka zapewne na długo pozostanie w pamięci dzieci, a dzięki temu w świetny sposób utrwaliła tradycje ludowe regionu w świadomości najmłodszego pokolenia.

Zwieńczeniem wycieczki było ognisko. Świeże powietrze pobudziło apetyt na pieczone kiełbaski. Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze.

Justyna Paczkowska

Skip to content