Mamy już wyniki egzaminu gimnazjalnego i ósmoklasisty!

Uczniowie klas ósmych oraz klas trzecich gimnazjum , którzy w kwietniu przystąpili do obowiązkowego egzaminu, dziś poznali swoje wyniki.

Dla ósmoklasistów był to pierwszy sprawdzian wiedzy wymaganej przez nową podstawę programową obowiązującą z reformowanej szkole podstawowej. Uczniowie gimnazjum, jako rocznik kończący ten etap edukacji, pisali egzamin gimnazjalny po raz ostatni.

Na konferencji prasowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej poinformowano o średnich wynikach uczniów kończących ten etap nauki w szkole podstawowej oraz w gimnazjum. Ósmoklasiści zdawali egzamin z języka polskiego oraz matematyki; musieli także przystąpić do pisemnego egzaminu z języka obcego, który był przeprowadzany na jednym poziomie.

W naszej szkole wyniki egzaminu ósmoklasisty okazały się wyższe niż w kraju. Zestawienie wyników uczniów Długosza pokazuje poniższa tabela:

Wyniki klas ósmych ZSK im. ks. Jana Długosza kraj
j. polski 74,1% 63%
matematyka 62,7% 45%
j. angielski 77,9%  59%

Gimnazjaliści zdawali egzamin wg formuły obowiązującej od kilkunastu lat: część humanistyczna obejmowała historię i wos oraz egzamin z języka polskiego. Część matematyczno-przyrodnicza to również dwa egzaminy z tego zakresu: przedmioty przyrodnicze i test z matematyki. Egzamin z języka obcego nowożytnego sprawdzał wiedzę na poziomie podstawowym i rozszerzonym.
Egzamin gimnazjalny, który po przeprowadzonej reformie szkolnictwa był ostatnim w historii, również okazał się pomyślny dla naszych uczniów. Ogólnopolskie wyniki egzaminacyjnych zmagań oraz o wiele wyższe od krajowych wyniki naszych uczniów ilustruje poniższa tabela:

Wyniki klas trzecich gimnazjum ZSK im. ks. Jana Długosza kraj
j. polski 76,4% 63%
historia i wos 72,6% 43%
matematyka 59,3% 43%
przedmioty przyrodnicze 60,8% 49%
j. angielski PP 81,4% 68%
j. angielski PR 72,3% 53%
j. niemiecki PP 100% 51%
j. niemiecki PR 100% 43%

Wioletta Piasecka, Lidia Wiśniewska

Skip to content