„Rodzice czytają dzieciom”

Wiek przedszkolny to najodpowiedniejszy czas, w którym powinniśmy rozwijać zainteresowania czytelnicze najmłodszych. Częste czytanie bajek wpływa znacząco na rozwój wyobraźni i aktywności intelektualnej dzieci, wzbogaca ich wiedzę o świecie jednocześnie kształtując wrażliwość moralną. Dlatego od września 2018 r., wspólnie z Rodzicami dzieci z grupy „Słoneczka”, rozpoczęliśmy akcję „Rodzice czytają dzieciom”, która miała na celu kształcenie nawyków czytelniczych, nabywanie nawyku dbania o książki i szanowania ich, a także przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych. Przedsięwzięcie polegało na tym, że chętni Rodzice przychodzili do naszego przedszkola i czytali książki wspólnie wybierane z synem czy córką z domowej biblioteczki.

Wszystkim Rodzicom serdecznie dziękujemy za odwiedziny oraz za włączenie się do akcji !

Paulina Makowska

 

Skip to content