Uroczysta Eucharystia w katedrze na zakończenie roku szkolnego 2018/2019

Tegoroczne zakończenie roku szkolnego miało miejsce nieco szybciej niż było to wcześniej zaplanowane. Już o godzinie 8.00 rano 19 czerwca uczniowie, grono pedagogiczne i pracownicy Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza zgromadzili się we włocławskiej katedrze, by uczestniczyć w Eucharystii. Modlitwą wyraziliśmy Panu Bogu dziękczynienie za opiekę i otrzymane łaski w minionym roku szkolnym. Tym razem uroczystej liturgii przewodniczył JE Ksiądz Biskup Senior naszej diecezji – Bronisław Dembowski. Sprawowanie liturgii przez ks. biskupa Bronisława wiązało się z zamknięciem pewnego etapu w historii ZSK im. ks. Jana Długosza. A to właśnie JE ks. bp Bronisław zabiegał o reaktywację szkoły Długosza, a tym samym w 2001 roku inaugurował działalność katolickiego gimnazjum oraz liceum. Dzisiaj, w wyniku przeprowadzonej reformy szkolnictwa, zamknęliśmy działalność gimnazjum, więc obecość Księdza Biskupa Bronisława miała wymiar symboliczny.

Mszę Świętą koncelebrowali: dyrektor naszej szkoły ks. prałat Jacek Kędzierski, neoprezbiter Kościoła włocławskiego, a 6 lat wcześniej absolwent naszego liceum – ks. Mateusz Włosiński oraz księża prefekci: Marcin Lewandowski i Jacek Buta. O godną i piękną oprawę modlitwy zadbało grono ministrantów. Ksiądz Dyrektor w słowach powitania podkreślił właśnie zasługi Księdza Biskupa Seniora dla naszej szkoły, a tekże podsumował miniony rok szkolny, dziękując uczniom i nauczycielom za całoroczną pracę i gratulując pięknych świadectw oraz sukcesów.

Homilię podsumowującą czas nauki w szkole wygłosił ks. Marcin Lewandowski, który po trzech latach pracy jako katecheta w Długoszu, decyzją ks. bp. Ordynariusza, został oddelegowany do pracy duszpasterskiej w parafii w Matki Bożej Częstochowskiej w Kole. Kaznodzieja w obrazowy sposób przybliżył treści zawarte w Ewangelii, przestrzegając przed chaosem, w jaki popadają ludzie oddalając się od Boga lub żyjąc wbrew Jego przykazaniom.

Na zakończenie Eucharystii tradycyjnie nastąpiło wręczenie nauczycielom i uczniom pamiątkowych medali. Za wzorowe wypełnianie misji szkoły katolickie medale z rąk Księdza Biskupa otrzymali: Klaudia Wilińska, Maria Grzędzicka i Marcin Gorajek. Za najwyższe wyniki w nauce w cyklu edukacyjnym zostały nagrodzone medalem Amelia Żaglewska i Oliwia Kuźniewicz. Za najlepiej zdany egzamin medal odebrała Alicja Zaborowska, a za najlepiej napisany – Szymon Bieniek. Za zasługi dla ZSK oraz za wyróżniającą pracę dydaktyczno-wychowawczą Medale ZSK otrzymały panie Joanna Karwowska i Lidia Wiśniewska. Dyrekcja szkoły doceniła również cztery lata wspaniałej pracy przewodniczącej Rady Rodziców pani Bogny Kopaczewskiej-Jurewicz, która również za poświęcony czas i zaangażowanie otrzymała Medal ZSK. Upominek od szkoły trafił również w ręce ks. Mateusz Włosińskiego, który po święceniach kapłańskich nie mógł przybyć na Mszę św. prymicyjną, ale koncelebrował tę Eucharystię. Życzenia i podziękowania popłynęły również pod adresem ks. Marcina Lewandowskiego, który po raz ostatni odprawiał Mszę św. jako prefekt Długosza.

ks. Jacek Buta, Lidia Wiśniewska

Skip to content