Zakończenie działalności Publicznego Gimnazjum im. ks. Jana Długosza

Po uroczystej Mszy św. w katedrze uczniowie ostatniego rocznika klas trzecich gimnazjum oraz pierwszego rocznika kończącego ośmioklasową szkołę podstawową udali się do gmachu Teatru Impresaryjnego, aby otrzymać świadectwa ukończenia szkoły.

Zanim jednak nastąpiło uroczyste wręczenie cenzurek, po odśpiewaniu hymnów państwowego i szkolnego oraz po występie chóru, ks. dyrektor Jacek Kędzierski podziękował zaproszonym Gościom, podkreślając ich wkład w wieloletnie funkcjonowanie gimnazjum oraz owocną współpracę. Wśród tych osób znaleźli się: Prezydent Marek Wojtkowski, którego pod nieobecność reprezentowały p.p. Wiceprezydent Domicela Kopaczewska i Barbara Moraczewska, p. Jakub Lewandowski – asystent p. Poseł Joanny Borowiak p. Małgorzata Kowalczyk-Przybytek reprezentująca Delegaturę Kujawsko-Pomorskiego Kuratorium Oświaty i Wychowania oraz p. Bogna Kopaczewska- Jurewicz pełniąca przez cztery lata funkcję przewodniczącej Rady Rodziców.

Dla uczniów i ich rodziców najważniejszym momentem było oczywiście wręczenie świadectw. Te z wyróżnieniem oraz nagrody najlepsi uczniowie odebrali z rąk Księdza Dyrektora. Na scenie teatru mogli znaleźć się wszyscy, ponieważ pozostałym uczniom również świadectwa zostały wręczone w sposób uroczysty – przez p. wicedyrektor Sławomirę Lewandowską oraz wychowawców.

Pięknym zwieńczeniem całej uroczystości był program artystyczny wyreżyserowany przez Panią Wicedyrektor – pokaz wszechstronnych talentów naszych absolwentów. Był taniec współczesny, śpiew, gra na skrzypcach oraz piękny walc. Artystów, wśród których wystąpił również ks. Jacek Buta, można zobaczyć na pamiątkowych fotografiach. Utrwalają one również moment odbierania świadectw ukończenia szkoły, co dla naszych absolwentów z pewnością było niezapomnianym przeżyciem.

Lidia Wiśniewska

Skip to content