Zakończenie roku szkolnego dla klas IV-VII szkoły podstawowej I i II oraz LO

19 czerwca 2019r. odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019. Tradycyjnie już dzień ten zaczęliśmy we włocławskiej bazylice katedralnej, gdzie JE Ksiądz Biskup Senior – Bronisław Dembowski sprawował Mszę św. w intencji naszej szkoły. Po uroczystości w katedrze uczniowie pod opieką wychowawców przeszli do szkoły, gdzie zostały wręczone świadectwa.
Kolejna część uroczystości miała miejsce w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Katolickich. Po odśpiewaniu hymnów państwowego i szkolnego oraz przemówieniu p. Wicedyrektor Urszuli Brykalskiej nastąpił występ artystyczny przygotowany przez uczniów klasy IIB LO pt.” Rada Pedagogiczna w Długoszu”. Humorystyczne scenki przedstawiały charakterystyczne wypowiedzi belfrów Długosza, które spotkały się z ogromnym entuzjazmem oglądających. W tle wyświetlona była prezentacja przedstawiająca najważniejsze wydarzenia z życia szkoły. Za przygotowanie dekoracji odpowiedzialne były p. Ewa Bieniek i p. Bożena Sobierajska, którym za pomoc bardzo dziękuję☺

Następnie przyszedł moment wręczania przez p. Wicedyrektor Urszulę Brykalską świadectw z wyróżnieniem i nagród dla najlepszych uczniów klas IV-VII szkoły podstawowej oraz klas I i II liceum.

Ostatnim punktem uroczystości były spotkania uczniów z wychowawcami w poszczególnych klasach oraz wręczanie pozostałych świadectw.

Aneta Pawłowska

Skip to content