Awans zawodowy nauczycieli Długosza

We wtorek, 2 lipca 2019 r. odbył się w naszej szkole egzamin na stopień nauczyciela mianowanego.Tego dnia przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez organ prowadzący szkołę stawiło się czworo nauczycieli kontraktowych, którzy po trzech latach stażu na wyższy stopień nauczycielski zaprezentowali swój dorobek zawodowy i odpowiedzieli na niełatwe pytania Komisji. Do stałego składu Komisji Egzaminacyjnej, który tworzyli: reprezentujący organ prowadzący ks. dr Marcin Idzikowski – Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej Włocławskiej- jako przewodniczący, z ramienia Kujawsko-Pomorskiego Kuratorium Oświaty – starszy wizytator pani Jolanta Michalska oraz dyrektor szkoły ks. dr Jacek Kędzierski dołączali dwaj eksperci, w zależności od przedmiotu nauczania kandydata na nauczyciela mianowanego. W tym roku byli to eksperci z chemii, historii i wos-u oraz języka angielskiego i edukacji wczesnoszkolnej.

W wyniku bardzo dobrze zdanego egzaminu awans na stopień nauczyciela mianowanego otrzymali:

  • mgr Joanna Kinasiewicz
  • mgr Katarzyna Kwiatkowska
  • mgr Klaudia Majewska-Rybacka
  • mgr Konrad Trokowski

fot. K. Jabłoński

Skip to content