W imię przyszłości kultury – 82. Ogólnopolska Pielgrzymka Nauczycieli i Wychowawców na Jasną Górę

W dniach 1-2 lipca 2019 r. na Jasnej Górze miała miejsce 82. Ogólnopolska Pielgrzymka Nauczycieli i Wychowawców, której tegoroczne hasło brzmiało „W imię przyszłości kultury”. Pośród niemal 5 tysięcy przybyłych na nią pedagogów, nie mogło zabraknąć delegacji przedstawicieli naszej wspólnoty, którą reprezentowali: pani wicedyrektor Sławomira Lewandowska, panie: Ewa Bieniek, Bożena Sobierajska i Anna Waśkiewicz oraz panowie: Dariusz Goldewicz i Jakub Kostrzewski.

We wspólną drogę wyruszyliśmy sprzed gmachu szkoły w poniedziałek o godz. 10.00 dzięki uprzejmości księdza dyrektora Jacka Kędzierskiego, który użyczył naszym pielgrzymom szkolnego busa, aby sprawnie i bezpiecznie mogli dotrzeć na miejsce spotkania nauczycieli z całego kraju. Duchową opiekę sprawował nad nami notariusz Jego Ekscelencji ks. dr Andrzej Tomalak, Diecezjalny Duszpasterz Nauczycieli. Na miejsce spotkania dotarliśmy ok. godz. 14:00. Po szybkim zakwaterowaniu we wspólnocie, jak zwykle gościnnych, sióstr Honoratek ze Zgromadzenia Małych Sióstr Niepokalanego Serca Maryi, udaliśmy się do Auli Ojca Kordeckiego, gdzie miała miejsce uroczysta inauguracja i zawiązanie wspólnoty.

Zgromadzonych nauczycieli i wychowawców powitał ks. bp Piotr Turzyński z diecezji radomskiej, delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. duszpasterstwa nauczycieli. Po wyrażeniu swej radości ze sposobności spotkania po niełatwym dla oświaty roku, ksiądz biskup zainaugurował sympozjum ewangelizacyjne, w ramach którego przybyli mogli wysłuchać serii pouczających wykładów wybitnych specjalistów w dziedzinie kultury oraz mediów. Pierwszym prelegentem był profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, pan dr hab. Henryk Kiereś, który wygłosił wykład zatytułowany „Kultura sposobem bycia człowieka w świecie”. Pan Profesor wytłumaczył zebranym etymologiczne oraz merytoryczne znaczenia pojęcia kultury, a także ukazał syntezę jej korzeni zawartych w antycznym oraz chrześcijańskim dziedzictwie Europy, bazującym w znacznej mierze na filozoficznym dziedzictwie starożytnej Grecji. Jako drugi głos zabrał znany z działalności publicystycznej ks. Henryk Zieliński, redaktor naczelny tygodnika „Idziemy”. Jego wystąpienie zatytułowane „ Przyszłość kultury polskiej i chrześcijańskiej w świecie odwróconym na opak” było analizą współczesnej rzeczywistości medialnej, w której próbuje się dokonać redefinicji kanonicznych dla życia społecznego pojęć, takich jak wolność czy demokracja, w celu podświadomego przemycania zgubnych ideologii, które mają na celu odebranie głosu demokratycznej większości w celu zapewnienia praw i przywilejów grupom nacisku będącym w mniejszości. Ksiądz Henryk podkreślił rolę nauczycieli we współczesnym świecie, którzy powinni kształtować intelekt oraz kreatywność młodych ludzi poprzez wpajanie im podstaw analitycznego myślenia silnie bazującego na matematyce, które dopomoże im uchronić się przed naiwnym przyjmowaniem za pewnik stosowanych w przekazie społecznym socjotechnik takich jak „fake news” czy „potrzeba” ograniczenia wpływu decyzji większości na rzecz subiektywnie pojmowanej obrony wolności i praworządności. Trzeci wykład dotyczył życia oraz działalności patronki pedagogów, błogosławionej Natalii Tułasiewicz. Ta niezwykła postać z własnej i nieprzymuszonej woli w czasie II wojny światowej postanowiła poświęcić swe życie na rzecz nauczania oraz ewangelizacji młodych dziewcząt w obozie pracy, gdzie też poniosła męczeńską śmierć.

Po niemal trzygodzinnym sympozjum, nauczyciele i wychowawcy diecezji polskich zebrali się o godz. 21 na Apelu Jasnogórskim w Kaplicy Cudownego Obrazu, gdzie też następnie pod opieką ks. bpa Piotra Turzyńskiego nastąpiła Adoracja Najświętszego Sakramentu przy muzycznym wsparciu przedstawicieli „Warsztatów w Drodze”. Poruszane refleksje dotyczyły trudów wychowawczych, potrzeby pojednania w nauczycielskiej wspólnocie, a także roli autorytetu nauczycieli w szkołach, rodzinach, lokalnych wspólnotach. Uwieńczeniem wieczornego czuwania była uroczysta Eucharystia, która miała miejsce o godz. 23.00. Pomimo trudów związanych z podróżą oraz niełatwą pogodą, zebrani dotrwali do samego końca i kilka minut po północy udali się do miejsca zakwaterowania na krótki spoczynek.

We wtorek głównym miejscem pełnych wiary oraz naukowych dociekań rozważań stał się Szczyt Jasnogórski. O godz. 9:30 zgromadzeni wzięli udział w modlitwie różańcowej, zawierzając intencje swoich podopiecznych, bliskich, a także ważne sprawy oświatowe i wychowawcze Najdoskonalszej Nauczycielce- Maryi. Następnie ok. godz. 10:45 zebrani nauczyciele mogli wysłuchać wykładu zatytułowanego „Wszelkie prawo ustanawia się ze względu na człowieka”, który wygłosił ks. prof. dr. hab. Franciszek Longchamps de Bérier, reprezentujący Uniwersytet Jagielloński. W niezwykle klarowny sposób ksiądz profesor ukazał istotę prawa, sięgając do jego rzymskich korzeni oraz roli, jaką odegrał cesarz Justynian w tym względzie. Zwrócił również uwagę na fakt, iż bardziej należy opierać się na duchu aniżeli literze danego prawa. W tym duchu powołał się na słowa przytaczane przez Jana Pawła II we włoskim parlamencie: „Wszelkie prawo powinno być ustanawiane ze względu na człowieka”. Odwoływał się również do chrześcijańskiej więzi prawa i filozofii, jak też pytań jakie współczesność „zadaje” prawu rzymskiemu. Po tej niezwykle bogatej w swym naukowym przekazie syntezie tematu prawa, pielgrzymkowe spotkanie z kulturą u stóp Jasnej Góry nabrało charakteru nieco bardziej muzycznego. Zebrani wysłuchali koncertu Chóru Garnizonowego przy Parafii Wojskowo-Cywilnej p.w. Matki Bożej Królowej Polski w Kielcach pod dyrekcją pani Edyty Bobryk.

Kulminacyjnym punktem dnia była uroczysta Eucharystia, której przewodniczył ks. bp Edward Dajczak z diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, który przez wiele lat pełnił funkcję delegata Episkopatu ds. duszpasterstwa nauczycieli. Ksiądz biskup w poruszającej homilii odniósł się do zjawiska wszechogarniającej dziś ludzi samotności oraz potrzeby bycia z Bogiem, jak również bycia człowiekiem w celu lepszego zrozumienia cierpiącego człowieka. Nakreślił również obraz nauczyciela jako przewodnika wskazującego drogę do Chrystusa, ale nie wyręczającego człowieka w kroczeniu tą drogą. Sama wiedza, jak podkreślił ksiądz biskup, to za mało, aby człowiek doskonalił w swoim życiu wymiar człowieczeństwa. Jednym z gości był nowy Minister Edukacji pan Dariusz Piontkowski, który w słowach skierowanych do swych koleżanek i kolegów w nauczycielskim rzemiośle, podkreślił potrzebę dziękczynienia za to, czego dokonaliśmy w minionym roku, ale także potrzebę błagania o siły na to, co jeszcze przed nami. Wskazał także konieczność połączenia sił przez szkołę, czyli nauczycieli, ale również rodziców w celu odniesienia sukcesu w niełatwym dziele wychowania młodego pokolenia. Pan minister odniósł się również do kwestii godnej płacy i zapewnił o podjęciu wysiłków na rzecz podniesienia komfortu pracy nauczyciela pod względem prawnym, jak też finansowym. Po zakończeniu homilii nie mogło zabraknąć wspólnego zdjęcia delegacji Długosza oraz przedstawicieli oświaty diecezji włocławskiej przed obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej, a także z samym Ministrem Edukacji panem Dariuszem Piontkowskim, który był oblegany przez liczne delegacje terenowe nauczycieli.

Ubogaceni poczuciem wspólnoty, dobrym słowem skierowanym do nas przez księdza biskupa i w bardzo radosnych nastrojach tuż przed godz. 15 udaliśmy się w podróż powrotną na Kujawy. Na trasie powrotnej nie mogło zabraknąć wspólnej Koronki do Miłosierdzia Bożego. Z Maryjnym błogosławieństwem i dzięki perfekcyjnym umiejętnościom szosowym pana Dariusza Goldewicza, sprawnie i bezpiecznie dobiliśmy do bram Długosza kilka minut po godz. 19. W atmosferze solidnie omodlonych intencji oraz ubogacającego spotkania w rodzinnej atmosferze, na pożegnanie nasz diecezjalny duszpasterz nauczycieli pożegnał się z członkami ekipy pielgrzymkowej, wręczając każdemu z nas pamiątkowy wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej.

Zapewniamy, że w naszych modlitwach pamiętaliśmy o koleżankach i kolegach z naszej wspólnoty, którym obowiązki zawodowe lub zobowiązania rodzinne uniemożliwiły czynny udział w tegorocznej pielgrzymce. Po roku pełnym burzliwych doświadczeń, ale również podnoszących na duchu gestów solidarności oraz zrozumienia, podziękowaliśmy Maryi za to, że ochroniła naszą wspólnotę przed rozłamem i dopomogła po raz kolejny dopłynąć do bezpiecznego portu. Z nadzieją zawierzyliśmy jej naszych uczniów z rodzinami, dyrekcję, a także pomyślność koleżanek i kolegów w nadziei na dalsze wspólne lata dobrej współpracy przy wsparciu Najlepszej z Matek oraz Chrystusowego błogosławieństwa zstępującego na nas pod postacią darów Ducha Świętego.

Pragniemy wyrazić ogromną wdzięczność pod adresem ks. dr. Andrzeja Tomalaka, który niczym dobry pasterz dbał o nasze morale, dobry nastrój oraz sprawną organizację logistyczno-medialną naszej pielgrzymki. Szczególne podziękowania kierujemy pod adresem pana Dariusza Goldewicza, bez którego wiedzy, spokoju oraz niezwykłej sprawności z pewnością nie wyszlibyśmy tak obronną ręką z trudów i znojów podróży po polskich drogach. Na sam koniec wyrazy wdzięczności pragniemy skierować pod adresem całej dyrekcji, która zadbała zarówno o organizację samego wyjazdu, jak też o bratersko-siostrzaną atmosferę w jej trakcie. Chciałoby się rzec: „Chwilo, trwaj!” … lecz czas płynie… i oby upłynął nam jak najszybciej do kolejnego tak budującego i wywołującego lawinę uśmiechów duchowego spotkania, które już za rok!!!

Jakub Kostrzewski

fot. D. Goldewicz

Skip to content