Gala wręczenia świadectw dojrzałości 2019

W dniu 4 lipca 2019 zostały uroczyście wręczone świadectwa maturalne. Po odśpiewaniu hymnów – państwowego i szkoły – głos zabrał dyrektor Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza – ks. dr Jacek Kędzierski, który pogratulował zdanych egzaminów, uzyskanych wysokich wyników, życząc dalszych sukcesów.

Następnie, w towarzystwie wychowawców, Ksiądz Dyrektor wręczył świadectwa. Osobą, która najlepiej zdała maturę, uzyskując najwyższą średnią ze wszystkich przedmiotów, jest Sandra Kasińska, uczennica klasy III A. Na drugim miejscu uplasowała się  uczennica klasy III C – Julia Szczęsny, a na trzecim – także uczennica klasy III C – Justyna Nowak.

70 abiturientów Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Jana Długosza we Włoclawku przystąpiło w tym roku do egzaminów maturalnych. 69 zdających (co stanowi 98,6%) zdało maturę i 4 lipca 2019 r. odebrało świadectwo dojrzałości. 1 zdający (co stanowi 1,4%) nie uzyskał wymaganych 30% z jednego obowiązkowego egzaminu (z języka polskiego w zakresie podstawowym) i dlatego 20 sierpnia 2019 r. będzie mógł przystąpić do egzaminu poprawkowego z tego przedmiotu.

MATURA 2019
Średnie wyniki tegorocznych abiturientów
Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Jana Długosza we Włocławku

przedmiot średnia kraju (%)

dla LO

średnia szkoły (%)
j. polski PP (70 zdających) 55 59,6
j. polski PR (11 zdających) 58 73,5
matematyka PP (70 zdających) 64 73,1
matematyka PR (25 zdających) 50 54,5
j. angielski PP (70 zdających) 78 81,1
j. angielski PR (44 zdających) 62 69,0
j. hiszpański PR (1 zdający) 55 80,0
biologia PR (25 zdających) 37 32,8
chemia PR (14 zdających) 42 37,1
fizyka PR (8 zdających) 50 57,0
geografia PR (13 zdających) 35 30,5
historia PR (4 zdających) 40 37,5
informatyka PR (4 zdających) 46 34,5
wiedza o społ PR (3 zdających) 30 20,7
j. łaciński i kultura antyczna (1 zdający) 62 13,0

 

Wszystkim serdecznie gratulujemy i już dziś zapraszamy na Mszę świętą inaugurującą rok szkolny 2019/2020. Wówczas to Sandra Kasińska otrzyma z rąk księdza biskupa medal za najlepiej zdany egzamin maturalny.

wychowawcy klas III LO

fot. K. Jabłoński

Skip to content