Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2019

W dniu 14 czerwca 2019 r. poznaliśmy wyniki egzaminu ósmoklasisty. Ostatnio, portal NaszeMiasto.pl przedstawił porównanie wyników tego egzaminu we wszystkich włocławskich szkołach. Wysoki wynik osiągnęła młodzież z Prywatnej Szkoły Podstawowej Zespołu Edukacji „Wiedza”, gdzie egzamin zdawało sześcioro uczniów (sic!).

Spośród szkół publicznych najlepiej wypadł Długosz. Nasi ósmoklasiści uzyskali najwyższe wyniki w mieście, znacznie przewyższające wyniki w kraju i województwie.

Egzamin -przedmiot

Wynik Długosza

Wynik w kraju

Wynik w województwie

Język polski

74 %

63

60

Matematyka

64 %

45

42

Język angielski

78 %

59

55

Śr. wynik szkoły

72 %

Dopiero na kolejnych pozycjach uplasowały się SP nr 22 i 23 ze średnim wynikiem 64,3 %.

Trzeba podkreślić, że wspaniałe wyniki w Długoszu są, niewątpliwie, efektem zdolności i pracowitości naszych uczniów, ale także znakomitej pracy naszych nauczycieli, którzy dotąd tworzyli najlepsze publiczne gimnazjum w mieście, a teraz swoją pasję do nauczania realizują w szkole podstawowej i liceum.

S.L.

Średnie wyniki egzaminu ósmoklasisty we włocławskich szkołach podstawowych

Skip to content