Inspirujący pobyt na Malcie

Małgorzata Jaskólska i Angelika Szumińska to kolejne nauczycielki Zespołu Szkół Katolickich będące uczestniczkami projektu „Wiele języków, jedna Europa – innowacyjne nauczanie drogą do sukcesu w Europie”, które w ramach ponadnarodowej mobilności kadry edukacji szkolnej odbyły szkolenie zagraniczne. Miały niepowtarzalną okazję w okresie od 24 czerwca do 7 lipca
uczestniczyć w kursie językowym General English w European School of English w miejscowości St. Julians na Malcie.

Uczestnicy kursu zostali podzieleni na grupy, w zależności od stopnia zaawansowania posługiwania się językiem angielskim. W naszej grupie znalazło się dwanaście osób. Obok Polaków byli ludzie reprezentujący różne kraje świata: Japonię, Kolumbię, Brazylię, Turcję, Włochy czy Niemcy. Spotkałyśmy się z osobami w różnym wieku i wykonującymi różne zawody: oprócz nauczycieli byli m. in. projektantka mody, florystka, szef kuchni czy pracownica administracji kliniki chirurgii plastycznej. Skutkiem spotkania z tak wieloma różnymi osobami było nie tylko doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim, ale także poznawanie różnych kultur.

Organizatorzy kursu zadbali o każdy szczegół, by nauka była jak najbardziej owocna. Nauczyciele byli niezwykle cierpliwi, stosowali różnorodne metody i formy pracy. Na zajęciach w dużej mierze korzystaliśmy z narzędzi IT, bez których już chyba nowoczesna szkoła nie może się obyć. Starali się też dbać o integrację uczestników, organizując przyjęcia czy wycieczki. Dzięki licznym wyprawom poza miejsce zamieszkania miałyśmy okazję poznać codzienne życie mieszkańców Malty (co nie było takie proste przy ogromnej liczbie turystów z całego świata), poznać burzliwą historię kraju, podziwiać wspaniałą architekturę czy zachwycać się pięknem maltańskiej natury. Nie mogłyśmy sobie odmówić także skosztowania kulinarnych specjałów wyspy.

Podsumowując nasz udział w projekcie, możemy śmiało stwierdzić, że nas bardzo wzbogacił i to w wielu różnych aspektach. Pozwolił uwierzyć, że stwierdzenie „na naukę nigdy nie jest za późno” nie jest bezsensownym sloganem. Człowiek w każdym momencie swojego życia powinien być otwarty na możliwość zdobycia nowej wiedzy czy nowych umiejętności. Być może lepiej niż z perspektywy ławki szkolnej wiemy, że bez umiejętności biegłego posługiwania się językami obcymi w dzisiejszym świecie, w którym kultury się przenikają, powstają międzynarodowe firmy, a ludzie z łatwością się przemieszczają z miejsca na miejsce, funkcjonowanie jest o wiele trudniejsze.

Dbanie o rozwój osobisty jest ważne. Niewątpliwie ma to także wpływ na środowisko, w jakim się funkcjonuje. Podniesienie kompetencji językowych i poznanie różnych osób reprezentujących rozmaite kultury powoduje otwarcie na innych, akceptację różnorodności, szacunek dla odmienności, a odrzucenie stereotypów. To bardzo ważne w dość niespokojnej współczesności.

Małgorzata Jaskólska i Angelika Szumińska

Skip to content