Spotkanie organizacyjne w internacie

Święty Jan Paweł II pisał:… „Może nigdy tak bardzo jak dzisiaj wychowanie nie było nakazem życiowym i społecznym, który wymaga zajęcia stanowiska i zdecydowanej woli formowania dojrzałych osobowości. Może nigdy tak jak dzisiaj świat nie potrzebował ludzi, rodzin i wspólnot, które uczynią z wychowania rację swojego bytu, które poświęcą się wychowaniu  jako pierwszorzędnemu celowi, oddając bez zastrzeżeń swoje siły, szukając współpracy i pomocy, podejmując próby i odnawiając w sposób twórczy i z poczuciem odpowiedzialności procesy wychowawcze”

Tekst św. Jana Pawła II w  liście z okazji 100. rocznicy śmierci św. Jana Bosco na temat wychowania jest ponadczasowy, ukazuje jak ważne jest wychowanie młodego człowieka, kształtowanie jego postaw i wskazywanie autorytetów. To wychowawcy wraz z rodzicami naszych podopiecznych odpowiedzialni są za wychowanie w chrześcijańskiej prawdzie, we wzajemnym szacunku, w poszanowaniu wartości moralnych, przyjaźni.

Przed nami kolejny rok wytężonej, twórczej współpracy, która zbudowana będzie właśnie na zaufaniu, szacunku i odpowiedzialności za twórcze procesy wychowawcze  oraz formowanie dojrzałych chrześcijańskich osobowości.

Początek roku szkolnego to czas spotkań organizacyjnych. W dniu wczorajszym spotkaliśmy się w świetlicy szkolnej, aby omówić najbardziej istotne sprawy organizacyjne. Zebraniu przewodniczył dyrektor Zespołu Szkół Katolickich ks. Jacek Kędzierski, który omówił szczegółowo m.in.  najważniejsze kwestie wychowawcze i opiekuńcze w internacie. Na spotkaniu obecni byli wychowawcy: księża prefekci – ks. Jacek Buta, ks. Adam Zieliński oraz wicedyrektor przedszkola oraz szkoły podstawowej 1-4 ks. Sebastian Tomczak. Za opiekę nad wychowankami internatu w tym roku odpowiadać będą wychowawcy: p. Dariusz Goldewicz, p. Milena Witkowska, p. Agnieszka Lasota- Staszak i p. Joanna Trawińska, a nad całością czuwać będzie p. Aneta Wąsik – kierownik internatu.

Ten rok szkolny to 51 wychowanków, którym już teraz życzymy sukcesów w szkole, rozwijania pasji i zainteresowań. Niech Boża miłość będzie dla Was drogowskazem a Krzyż znakiem najwyższej miłości Boga.

                                                                                                      Aneta Wąsik
kierownik internatu

Skip to content