Narodowe Czytanie w Długoszu

W minioną sobotę, 7 września, miało miejsce ogólnopolskie wydarzenie kulturalne – Narodowe Czytanie. Zostało ono zorganizowane już po raz ósmy, a patronat nad nim objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wraz z Małżonką.

Narodowe Czytanie to akcja polegająca na tym, że w tym samym czasie w różnych miejscach Polacy czytają to samo dzieło literackie, wybrane spośród wielu ważnych dla naszej kultury tekstów. W tym roku zostało wybranych osiem nowel autorstwa takich mistrzów słowa jak M. Konopnicka, E. Orzeszkowa, B. Prus, W. S. Reymont, H. Rzewuski, B. Schulz, H. Sienkiewicz i S. Żeromski.

Zespół Szkół Katolickich nie mógł pozostać obojętny wobec Narodowego Czytania. Uczniowie, absolwenci i nauczyciele spotkali się, by przeczytać dwie spośród zaproponowanych przez Pana Prezydenta nowel. Szkolny patronat nad wydarzeniem objęła Pani Wicedyrektor Sławomira Lewandowska.

Po zakończonym czytaniu miała miejsce rozmowa, podczas której uczestnicy tego niecodziennego spotkania z polską literaturą dzielili się swoimi refleksjami wywołanymi przez lekturę.  Można stwierdzić, że wnioski były takie same jak te, które zostały zawarte w prezydenckim liście: „Dziś teksty te nie straciły nic ze swej aktualności. Uczą nas, że w życiu powinniśmy kierować się szlachetnością i solidarnością, że nie wolno nam stracić wrażliwości na ludzką krzywdę ani zapomnieć o naszej historii. Znajdziemy w nich udane portrety psychologiczne, mistrzowskie opisy i celne diagnozy społeczne, a nade wszystko znakomicie zbudowane fabuły i wyrazistych bohaterów. To dzieła niepowtarzalne i – mimo niewielkich rozmiarów – doniosłe”.

Bardzo dziękuję p. Sylwii Pietrzak oraz uczniom z klas IIIB i IIIC LO, którzy dostrzegli potrzebę włączenia się w Narodowe Czytanie: Oli Piętowskiej, Lenie Dąbrowskiej, Sarze Jabłońskiej, Oli Łąckiej, Wiktorii Więckowskiej, Angelice Zwolińskiej, Weronice Raniszewskiej, Martynie Piekarskiej, Jakubowi Oleradzkiemu, Jakubowi Majchrzakowi i Krzysztofowi Bujakowi oraz wszystkim, którzy sobotni poranek zechcieli spędzić, słuchając polskich nowel.

A. Sz.

 

Skip to content