Pierwsza w tym roku szkolnym „środa u Długosza”

Początek roku szkolnego, czyli pierwsze dni września, to czas organizacji pracy w całej szkole i na każdym przedmiocie. Dla wielu uczniów klas I LO oraz ich rodziców to poznawanie szkoły i jej obyczajów. Niezmiennie, od początku reaktywacji szkoły Długosza, odbywają się comiesięczne spotkania z rodzicami zwane „środą u Długosza”.

Szczególnie ważne, zwłaszcza dla rodziców nowych uczniów, jest pierwsze, wrześniowe spotkanie z wychowawcami. W środę, 11 września, rozpoczęła je tradycyjnie Msza św. odprawiona w dolnej sali gimnastycznej, celebrowana przez ks. dyrektora Jacka Kędzierskiego oraz przez katechetów: ks. Jacka Butę i ks. Adama Zielińskiego. O oprawę liturgiczną Eucharystii zatroszczyli się ministranci przygotowani przez ks. Jacka, a o oprawę muzyczną reprezentacja szkolnego chóru pod kierunkiem p. Tomasza Centkowskiego.

Licznie zgromadzeni rodzice, opiekunowie i nauczyciele wysłuchali okolicznościowej homilii wygłoszonej przez ks. Jacka Butę. Odnosząc się do przeczytanych podczas liturgii słowa tekstów biblijnych, skłonił on zebranych do refleksji na temat wierności wyznawanym wartościom, zaufania planom i logice Pana Boga – odmiennym  od naszego ludzkiego sposobu myślenia. W Ewangelii błogosławionymi nazwani są ci, którzy cierpią z powodu niedostatku, niesprawiedliwej oceny innych, smutku. Ale to oni, jak podkreślił  kaznodzieja, są gotowi, żeby Pana Boga o coś prosić i otworzyć się na to, aby od Niego wszystko otrzymać. Jezusowe „biada” dotyczy postawy przekonania o samowystarczalności i zaufania jedynie temu, co ziemskie. A przecież św. Paweł napisał w liście do Kolosan: „(…) dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi.(…).Zadajcie śmierć temu, co przyziemne”. Apostoł wskazuje, że błogosławieni to ci, którzy idą za Chrystusem, co również zawarł w swoich poglądach przywołany w kazaniu teolog Karl Rahner głoszący, że człowiek najpełniej staje się człowiekiem, kiedy żyje  w Chrystusie. I tu padło pytanie: „Czy jestem uczniem Chrystusa, czy może się oszukuję?”, a po nim zapewnienie, że Pan Bóg, u progu nowego roku szkolnego, chce nam błogosławić i przez to uczynić nas błogosławionymi.

Na zakończenie Eucharystii do zebranych zwrócił się Ksiądz Dyrektor, dziękując rodzicom za skorzystanie z zaproszenia, aby rok szkolny i pierwsze spotkanie rozpocząć modlitwą. W krótkich ogłoszeniach podał najważniejsze informacje związane z rozpoczynającym się rokiem szkolnym, zapowiedział comiesięczne spotkania, określając ich charakter oraz zachęcał rodziców, aby mimo możliwości korzystania z wygodniej formy kontaktu ze szkołą, jaką jest korespondencja przez dziennik,   znaleźli czas na bezpośrednie spotkania z wychowawcami i nauczycielami. Zaprosił rodziców na spotkania z wychowawcami w klasach, gdzie zostali oni zapoznani z regulaminami funkcjonowania szkoły, otrzymali hasła dostępu do dziennika elektronicznego oraz  zostali poinformowani o bieżących sprawach związanych z rozpoczęciem roku szkolnego i planach na najbliższe dni i tygodnie, które  w naszej szkole zapowiadają się bardzo ciekawie.

Lidia Wiśniewska

Skip to content