Długoszacy modlili się i posługiwali podczas spotkania „Polska pod Krzyżem” –

W sobotę, 14 września 2019 r. , liczna grupa  uczniów naszego liceum wraz z siedmioma opiekunami wsparła organizację wydarzenia ewangelizacyjnego „Polska pod Krzyżem”, które odbyło się na lotnisku w Kruszynie. W wydarzeniu udział wzięło kilkadziesiąt tysięcy wiernych, a rolą długoszaków było włączenie się w tę akcję w wielu wymiarach.  Wśród uczniów chętnych do posługiwania były osoby odpowiedzialne za sztandar reprezentujący szkołę podczas Mszy św., ministranci służący przy ołtarzu podczas Eucharystii i w czasie Drogi Krzyżowej oraz najliczniejsze grono – grupa 70 wolontariuszy zajmujących się wydawaniem uczestnikom posiłków i napojów. Z zadania tego nasi uczniowie, przygotowani do swojej posługi w czasie piątkowego spotkania w szkole z jednym z organizatorów akcji, wywiązali się bez zarzutu.

Na kruszyńskie lotnisko ruszyliśmy sobotnim rankiem w kilku grupach. Chociaż planowano rozprowadzanie posiłków od godz. 13:00, to jednak nasza działalność rozpoczęła się dużo wcześniej. Zajęliśmy się przyjmowaniem dostaw, ustawianiem stanowisk i podziałem ról. Pielgrzymi poczuli głód po konferencji wprowadzającej wygłoszonej przez pana Lecha Dokowicza. Serwowaliśmy gołąbki z kukurydzą, kanapki, wodę i soki. Długoszacy pracowali z niezwykłą wytrwałością i zaangażowaniem, faktycznie biorąc sobie do serca odpowiedzialność, jaka została złożona na ich barki. Wszyscy bez wyjątku spisali się na medal, co podkreślili organizatorzy, dziękując młodzieży po zakończonej akcji.

Rzecz jasna na czas Koronki do Miłosierdzia Bożego i Mszy św. o godz. 15.00 stanowiska zostały zamknięte, a długoszacy, podobnie jak pielgrzymi, uczestniczyli w nabożeństwach.

Mszy Świętej przewodniczył ks. bp. Wiesław Alojzy Mering, który również w wygłosił płomienną homilię. Słowa Pasterza Diecezji, wzywające do odwagi i gorliwości w stawaniu w obronie Krzyża, poprzedziła retransmisja pamiętnej homilii Ojca Świętego Jana Pawła II wygłoszonej właśnie na lotnisku w Kruszynie 7 czerwca 1991 r. Okazało się, że słowa naszego Świętego Papieża są wciąż aktualne, a pielgrzymi, którzy w liczbie ponad 60 tysięcy przybyli do Włocławka, wysłuchali ich z ogromna uwagą i żywą wiarą. Wśród celebransów był kapelan Prezydenta RP Andrzeja Dudy, który zabrał głos jeszcze przed Eucharystią, przesyłając pozdrowienie od „głowy” państwa i zapewnienie o modlitewnej łączności z zebranymi „pod Krzyżem”. Na zakończenie Mszy św. do rzeszy wiernych zgromadzonej na lotnisku zwrócił się JE bp Ignacy Dec – Przewodniczący Rady ds. Apostolstwa Świeckich, bo przecież to z inicjatywy ludzi świeckich została podjęta inicjatywa modlitewnego szturmu Polaków zatroskanych o los naszego kraju. Wśród kapłanów koncelebrujących Mszę św. był ks. dyrektor Jacek Kędzierski oraz katecheci Długosza: ks. Jacek Buta i ks. Adam Zieliński.

Po Eucharystii nasi wolontariusze wrócili do pracy i obsługiwali wiernych aż do rozpoczęcia Drogi Krzyżowej o godz. 20.00. Po zdaniu stoisk i rozliczeniu finansowym z organizatorami, pełni duchowych przeżyć i uniesień, licealiści wrócili autobusem MPK przed budynek ZSK.
Spotkanie modlitewne trwało jeszcze wiele godzin. Pielgrzymi uczestniczyli w uroczystej z zarazem poruszającej Drodze Krzyżowej, przeżywali adorację Krzyża i Najświętszego Sakramentu. Na to całonocne czuwanie wraz z tysiącami wiernych zostali również najwytrwalsi: i spośród nauczycieli, i spośród młodzieży.

Opiekę nad wolontariuszami w trakcie „Polski pod Krzyżem” sprawowali nauczyciele i wychowawcy: pani Lidia Wiśniewska, pani Bożena Sobierajska, ks. Jacek Buta, ks. Adam Zieliński, pan Krzysztof Łodygowski, pan Dariusz Goldewicz i pan Konrad Trokowski. Opiekę nad pocztem sztandarowym sprawował pan Rafał Kurzępa. Warto wspomnieć, że wielu nauczycieli i uczniów uczestniczyło w spotkaniu modlitewnym, udając się do Kruszyna indywidualnie czy też z pieszą pielgrzymką ze swoich parafii.

Konrad Trokowski, Lidia Wiśniewska


Wielu z naszych pracowników, uczniów czy też absolwentów, brało udział w tym wspaniałym wydarzeniu prywatnie ze swoimi rodzinami bądź ze wspólnotą parafialną. Widoczna na zdjęciach pielgrzymka, w której uczestniczyli między innymi długoszacy: Marcin Wujec, Piotr Sikorski, Marysia Grzędzicka, Joasia Wałęsa, Witek i Jeremi Lewandowscy oraz pisząca te słowa, wyruszyła piechotą spod krzyża na tamie, o godz. 7.30, by na 11.00 dotrzeć do Kruszyna i spotkać się z ludźmi wiary z całej Polski. Droga na lotnisko była niezwykłym przeżyciem, możliwością przebywania w gronie znajomych z kościoła, również na wózkach inwalidzkich, lepszego poznania się i wspólnej modlitwy. Podczas postoju w michelińskim lesie, gorącą kawą, herbatą i słodyczami częstowała nas, mieszkająca nieopodal, pani wicedyrektor Urszula Brykalska.

Spotkanie na płycie lotniska tysięcy pięknych Polaków, w przeważającej większości osób młodych z całymi rodzinami, było bardzo budujące. Pomaganie sobie nawzajem, wspieranie się w trudach całodziennego pobytu w plenerze, wzajemna życzliwość a przy tym wielkie skupienie, niezwykle raduje serce.

„Polska pod Krzyżem” dostarczyła nam niesamowitych duchowych przeżyć. Każde wystąpienie było ważne i interesujące, a kazanie Ojca Świętego Jana Pawła II, powtórzone do nas po ponad 28 latach, uświadomiło nam wagę i ponadczasowość słów Świętego. Porażające świadectwa wygłoszone w kolejnych stacjach Drogi Krzyżowej uzmysłowiły nam nasze… malkontenctwo.

Dziękujemy Organizatorom za ten wspaniały dzień, który pokazał, że Polska trwa pod Krzyżem.

Sławomira Lewandowska


fot.: D. Goldewicz, K. Jabłoński, K. Trokowski, ks. A. Zieliński

Skip to content