Wybory do Młodzieżowej Rady Internatu

W dniu 16.09.2019r. odbyły się wybory do Młodzieżowej Rady Internatu. Przed ostatecznym głosowaniem wychowankowie, którzy zgłosili akces kandydowania na przewodniczącego samorządu, zaprezentowali na forum społeczności internatu swoje programy wyborcze.

Decyzją zdecydowanej większości głosujących przewodniczącym Młodzieżowej Rady Internatu w roku szk. 2019/2020 została Zofia Sieradzka; na zastępcę wybrany został Krzysztof Korzeniowski, zaś funkcję sekretarza i skarbnika będzie pełniła Wiktoria Kaszuba. 

Ponadto zgodnie z regulaminem  MRI wybrano także przedstawicieli do poszczególnych sekcji samorządu internatu; i tak:

  • sekcja religijna: Daria Kamińska i Katarzyna Pietrzak,
  • sekcja kulturalno – naukowa:  Paulina Witczak i Maja Bałdys,
  • sekcja porządkowa: Marcelina Pieścińska i Sara Wszelak,
  • sekcja sportowa: Jakub Jaroszewski i Bartłomiej Witkoś.

Dziękuję wszystkim wychowankom internatu za udział w wyborach; szczególne podziękowania dla: Magdaleny Kochanowskiej, Jakuba Czajkowskiego i Michała Murawskiego za pracę w komisji skrutacyjnej.

Wychowankom, którzy w bieżącym roku szkolnym współtworzyć będą samorząd internatu, życzymy dużo wytrwałości, pomyślnej realizacji zaplanowanych przedsięwzięć a przede wszystkim niesłabnącego zapału do podejmowania nowych wyzwań w placówce.

D. Goldewicz

Skip to content