Sukces ZSK w Konkursie Wiedzy o Sejmie RP

Uczniowie naszej szkoły z klas: Ic LO i 8a SP, w dniu 19.09.2019 r., wraz ze swymi opiekunami: p. Dominiką Jankowską i p. Jakubem Zemlakiem, wzięli udział w Konkursie Wiedzy o Sejmie RP, który odbył się w auli Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku.Organizatorem Konkursu Wiedzy o Sejmie RP była Pani Poseł dr Joanna Borowiak. Zaproszeni z inicjatywy Pani Poseł przedstawiciele Kancelarii Sejmu: Pani Honorata Marcinów oraz Pan Mikołaj Kałuszko poprowadzili bardzo ciekawy i wartościowy cykl wykładów przedstawiających historię narodzin polskiego parlamentaryzmu. Wykłady te adresowane były do wszystkich uczestników konkursu, ich nauczycieli oraz zaproszonych gości.

Druga i w zasadzie najważniejsza część spotkania to zaproszenie uczestników konkursu do wyznaczonej przez organizatorów sali, w której przeprowadzony został test sprawdzający stan wiedzy uczniów na temat funkcjonowania, roli i znaczenia polskiego parlamentu.
Naszą szkołę reprezentowali uczniowie następujących klas: Martyna Porębska z klasy Ic LO ( po SP) i Nikola Kwapińska z IC ( po gimnazjum) oraz uczniowie klasy 8a SP: Zuzanna Liberacka, Wiktoria Leniec, Krzysztof Kwieciński oraz Kamil Sobolewski.

Pragniemy poinformować z wielką dumą, że zaszczytne drugie miejsce w Konkursie Wiedzy o Sejmie RP zajęła Martyna Porębska, uczennica naszej szkoły z klasy Ic LO. Opiekunem naszej laureatki jest p. Katarzyna Kwiatkowska.

Naszej laureatce szczerze gratulujemy osiągniętego przez nią świetnego wyniku, składamy również gratulacje wszystkim pozostałym uczniom, którzy wzięli chętny i czynny udział w tym konkursie.

Dominika Jankowska

Skip to content