Wycieczka klasy 2a do WORD-u

Dnia 20 września klasa 2a udała się do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego we Włocławku.

Celem zajęć było wpajanie dzieciom zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, poznawanie wybranych znaków drogowych, sygnałów świetlnych i dźwiękowych oraz kształcenie umiejętności bezpiecznego zachowania się w ruchu drogowym w charakterze pieszego, pasażera i kierującego. Uczniowie uzyskali wiadomości niezbędne do zdania egzaminu na kartę rowerową. Bezbłędnie odpowiedzieli na pytania zadane podczas oglądania filmu edukacyjnego.  Dzieci utrwaliły również wiedzę ze znajomości numerów alarmowych.

Uczniowie chętnie uczestniczyli w zabawie w pieszych i pojazdy przy pomocy zestawu edukacyjnego „Autochodzik”. Podczas inicjowania ruchu ulicznego, dzieci utrwalały i ćwiczyły wszystkie wcześniej poznane zasady poruszania się po drodze. Długoszacy mogli poczuć się jak prawdziwi kierowcy dzięki jazdom próbnym na symulatorze.

Dziękujemy Pani Paulinie Kamińskiej za przeprowadzenie bardzo ciekawych zajęć dla naszych uczniów. Pani Urszuli Bordyn – wychowawcy świetlicy – dziękujemy za pomoc w opiece nad dziećmi podczas wycieczki.

Katarzyna Matuszewska

Skip to content