XVIII Dni Kultury Chrześcijańskiej w w ZSK im. ks. Jana Długosza we Włocławku

W środę, 25 września 2019 r., w pięknej sali koncertowej gościnnego Centrum Kultury Browar B. rozpoczęła się osiemnasta edycja Dni Kultury Chrześcijańskiej. W obecności Sztandaru Szkoły, po odśpiewaniu szkolnego hymnu, zaproszonych gości i społeczność szkoły Długosza powitała wicedyrektor Sławomira Lewandowska, przepraszając jednocześnie za nieobecność ks. dyrektora Jacka Kędzierskiego, który w tym czasie był z pielgrzymką u Matki Bożej w Fatimie.

Uroczystość swoją obecnością zaszczycili znakomici goście:

  • Pan dr Marek Wojtkowski  – Prezydent Miasta Włocławek,
  • Pani Agnieszka Białopiotrowicz – Dyrektor Wydziału Edukacji,
  • Pani Małgorzata Kowalczyk-Przybytek – Dyrektor Delegatury we Włocławku Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy;
  • Panią Joannę Borowiak – Poseł na Sejm RP- reprezentowała p. Joanna Dzięgielewska.

Bohaterem tegorocznych DKCH był św. Stanisław Kostka – patron Polski i Litwy, archidiecezji łódzkiej i warszawskiej oraz diecezji płockiej, a także Gniezna, Lublina, Lwowa, Poznania i Warszawy. Papież Jan XXIII uznał św. Stanisława szczególnym patronem młodzieży polskiej. Św. Stanisławowi Kostce przypisuje się zwycięstwo Polski odniesione nad Turkami pod Chocimiem w 1621 r. Król Jan Kazimierz przypisywał orędownictwu Świętego zwycięstwo odniesione pod Beresteczkiem (1651).

Tegoroczne DKCH obchodzimy we wrześniu 2019 r., w roku  80. rocznicy  wybuchu II wojny światowej, w czasie kiedy 75 lat temu trwało jeszcze powstanie warszawskie. Z pewnością św. Stanisław orędował wtedy za walczącymi z niemieckim okupantem młodymi Polakami. XVIII Dni Kultury Chrześcijańskiej są częścią projektu pt. „Ocalić od zapomnienia – pamiętamy w Długoszu”, dlatego jako społeczność włocławskiej szkoły, istniejącej od 1916 roku, możemy z dumą powiedzieć, że chlubimy się bohaterskimi długoszakami, którzy walczyli na różnych frontach II wojny światowej. Należą do nich:

  • bł. ks. Leon Nowakowski – długoszak i męczennik II wojny światowej zamordowany przez Niemców w 1939 r.,
  • Mieczysław Rozwadowski- długoszak, lotnik, zginął śmiercią bohatera podczas bitwy o Anglię w 1940 r.,
  • Zbigniew Mieczkowski-długoszak, żołnierz gen. Stanisława Maczka, uczestnik walk podczas inwazji na Normandię w 1944 r.,
  • Bracia Tadeusz  i Jan de Virion – długoszacy, byli żołnierzami Armii Krajowej i walczyli w powstaniu warszawskim, podobnie jak Janusz Paszyński – długoszak, żołnierz AK, uczestnik powstania warszawskiego, obecnie profesor w Instytucie Geografii Polskiej Akademii Nauk.

Aby o nich nie zapomnieć, uczestnicy tegorocznych DKCH otrzymali pamiątkowe przypinki z wizerunkiem naszych wojennych bohaterów, które mogą nosić z dumą, tak jak z dumą noszą na piersi logo ZSK im. ks. Jana Długosza. Warto mieć świadomość, że nasza szkoła wychowywała ludzi wielkiej wiary i patriotyzmu. Do tej wspaniałej tradycji wychowania w duchu wartości chrześcijańskich i w duchu patriotyzmu wpisujemy się i my, tworząc lepszą przyszłość dla nas samych, a przez to dla naszej ojczyzny.

W swoim słowie skierowanym do uczestników DKCh Prezydent Miasta p. Marek Wojtkowski pogratulował organizatorom inicjatywy i wyraził swoje uznanie dla pamięci o historii i bohaterach.

Pierwszym punktem tegorocznych Dni Kultury Chrześcijańskiej był wykład prof. dr. hab. Kazimierza Maliszewskiego (UMK w Toruniu) na temat: „Sylwetka św. Stanisława Kostki SJ (1550-1568) na tle jego epoki”.

Kazimierz Maliszewski to profesor zwyczajny, doktor habilitowany, kierownik Zakładu Metodologii Historii i Wiedzy o Kulturze w Instytucie Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Podejmuje badania w dziedzinie kultury baroku (szczególnie nad sarmatyzmem jako fenomenem kulturowym) i oświecenia, komunikacji społecznej i mentalności w czasach nowożytnych, staropolskiej religijności i dziejów Kościoła katolickiego w wiekach od XVI do XVIII. Jest autorem ponad 150 publikacji naukowych, w tym książek:  „W kręgu staropolskich wyobrażeń o świecie” (2006) oraz „Z dziejów staropolskiej kultury i cywilizacji” (2010).

O godz. 11.00 prof. dr hab. ks. Henryk Seweryniak wygłosił „Gawędę o drodze do karmelu i karmelitańskiego teatru”.

Ks. Henryk Seweryniak to kapłan Diecezji Płockiej; profesor doktor habilitowany teologii fundamentalnej, kierownik Sekcji Teologii Fundamentalnej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Pracuje jako wykładowca na UKSW w Warszawie, w Punkcie Konsultacyjnym UKSW w Płocku oraz w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku. Jest konsultorem Rady Episkopatu Polski ds. Dialogu Religijnego, członkiem Mieszanej Komisji Teologicznej do Dialogu ze Starokatolickim Kościołem Mariawitów,  członkiem Rady Naukowej Laboratorium WIĘZI, konsultorem Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji, a także wikariuszem biskupim ds. stałej formacji kapłanów Diecezji Płockiej. Wydał m.in. „Święty Kościół powszedni”, „Świadectwo i sens. Teologia fundamentalna”,”Tajemnica Jezusa”, „Prorok i błazen. Szkice z teologii narracji”, „Medytacje z Herbertem”, „Geografia wiary”.

Gawęda profesora, który wraz ze swoją siostrą Lucyną – karmelitanką – dokonał przekładu i uwspółcześnienia francuskiego tekstu św. Teresy z Lisieux o św. Stanisławie Kostce, była interesującym wstępem do przedstawienia pt. „Św. Stanisław Kostka- długoszańska pobożna rekreacja”. Wszyscy zgromadzeni w sali widowiskowej Browaru B poznali najważniejsze epizody z życia młodziutkiego Polaka, który porzuciwszy dostatnie życie i znamienity ród, wbrew woli rodziców, ale z pragnieniem oddania życia Panu Bogu przemierzył Europę, aby wstąpić do zakonu jezuitów w Rzymie, gdzie zmarł w opinii świętości. Tę historię w wersji teatralnej scenie zaprezentowali uczniowie naszej szkoły.

Kolejnym wyjątkowym  punktem programu XVIII Dni Kultury Chrześcijańskiej był Wernisaż Wystawy Rzeźby w auli ZSK im. ks. Jana Długosza przy ul. Łęgskiej 26.  Autorów prezentowanych prac oraz  gości powitała wicedyrektor Sławomira Lewandowska – organizator wystawy, która  w słowie wstępnym omówiła jej przesłanie. Następnie licealistki zaprezentowały biogramy artystów rzeźbiarzy:

Antoni Bisaga to absolwent Państwowego Liceum Technik Plastycznych w Wiśniczu Nowym w specjalizacji – ceramika. Studiował we Wrocławiu w Katedrze Rzeźby m.in. pod kierunkiem prof. Xawerego Dunikowskiego i doc. Borysa Michałowskiego oraz w Pracowni Projektowania Przestrzennego i Ceramicznej Rzeźby Architektonicznej u doc. Apolinarego Czaplewskiego. Po ukończeniu studiów na stałe związał się z Włocławkiem, pracował jako projektant w Zakładach Ceramiki Stołowej należał do Grupy Kujawskiej, której był inicjatorem i współzałożycielem, a w latach 1975-1978 pierwszym prezesem Włocławskiego Oddziału ZPAP. Od 1984 r. należy do Związku Artystów Rzeźbiarzy. Artysta tworzy rzeźby przyścienne i wolno stojące. Jest autorem portretów, rzeźb o tematyce religijnej, historycznej i prac o szczególnej wymowie symbolicznej. W jego twórczości zaznacza się zarówno przywiązanie do zasad rzeźby klasycznej, jak również czerpanie z doświadczeń sztuki ludowej. W pracach Antoniego Bisagi odnajdujemy przede wszystkim niezwykłe umiłowanie natury, efekty podpatrywania własnego i dalszego otoczenia. Jest autorem rzeźb patronów dla szkół, tablic i pomników, z których najbardziej znanym jest Pomnik Armii Krajowej. Jego rzeźby znajdują się w licznych kościołach w Polsce, w galeriach, muzeach i w zbiorach prywatnych.

Andrzej Borcz to absolwent Liceum Sztuk Plastycznych im. Stanisława Wyspiańskiego w Jarosławiu. Studiował na Kierunku Rzeźby Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, gdzie uzyskał dyplom w pracowni prof. Jerzego Jarnuszkiewicza w 1983 roku. Od 1984 roku jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Prowadzi pracownię I roku Kierunku Rzeźby. Uzyskał kwalifikacje II stopnia w zakresie dyscypliny artystycznej – rzeźba. Prof. A. Borcz jest autorem kilkudziesięciu wystaw indywidualnych i zbiorowych. Uprawia twórczość głównie w zakresie rzeźby. Semantycznie jego prace dotykają problemu egzystencji człowieka. W analizie procesu twórczego interesuje go przede wszystkim zgłębianie wrażenia wynikłego z odczucia przestrzeni przejawiającej się w obrazie wizualnym. Jest autorem pomnika ks. Jana Długosza – patrona naszej szkoły.

Janusz Bisaga to znany w Polsce włocławski artysta. Prowadzi pracownię ceramiki unikatowej. Jest autorem  wielu realizacji rzeźbiarskich, w których łączy terakotę z różnymi materiałami, są to m.in. szkło, kamień, metal, drewno i kawałki tkanin. Od 2013 roku prezentuje swoją twórczość, należąc do stowarzyszenia włocławskich twórców Nowa Grupa Kujawska. Współpracując z kilkoma wybitnymi artystami, wypracował własny styl, gdzie główną inspiracją jest człowiek i przyroda. W 2016 roku został przyjęty do Związku Polskich Artystów Plastyków. W centrum zainteresowania Janusza Bisagi pozostaje człowiek i jego emocje, przeżycia, fantazje. Jego ceramiczne rzeźby i kompozycje odzwierciedlają wnikliwą obserwację innych ludzi i samego siebie.

W imieniu  artystów prezentowanych prac zabrał głos Pan Antoni Bisaga, który z wielkim wzruszeniem podziękował za możliwość zaprezentowania prac  i udział wyjątkowym wydarzeniu szkoły, jakim są XVIII Dni Kultury Chrześcijańskiej. Młodzież „Długosza” podziękowała artystom, wręczając bukiety kwiatów. Zgromadzeni goście i uczniowie kl. 7a  wraz z wychowawczynią mogli podziwiać z bliska  zgromadzone na wystawie dzieła, odczytać ich przesłanie, a także  porozmawiać z artystami.

Wystawą będzie można zachwycać się przez kolejne dwa tygodnie. Zapraszamy…

Sławomira Lewandowska i Bożena Sobierajska

Skip to content