Pielgrzymka klas 8 SP do Lichenia

Koniec września w kalendarzu wydarzeń naszej diecezji to tradycyjna pielgrzymka klas 8 (wcześniej 3 klas gimnazjalnych) do Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Licheniu. Słynący cudami wizerunek Matki Najświętszej gromadzi miliony pielgrzymów, którzy w ciągu roku nawiedzają to szczególne miejsce, znajdujące się w centrum geograficznym naszej diecezji.

W tym roku to wyjątkowe spotkanie młodego Kościoła Włocławskiego pod przewodnictwem Biskupa Diecezjalnego Wiesława Meringa miało miejsce 30 września, a uczestniczyło w nim 4 tysiące młodzieży. Spotkanie rozpoczęliśmy od modlitwy przy grobie śp. Bpa Romana Andrzejewskiego dawnego biskupa pomocniczego diecezji włocławskiej, wielkiego przyjaciela naszej szkoły. Następnie 35 osobowa grupa naszej młodzieży wraz z opiekunami poznała słynną kaplicę krzyża, znajdującą się na terenie Sanktuarium oraz przeszła śladami Drogi krzyżowej. O godzinie 11.00 rozpoczęło się spotkanie ewangelizacyjne wraz z konferencją wygłoszoną przez o. Łukasza Buksę, a następnie Msza Św. pod przewodnictwem Pasterza Diecezji. Spotkanie młodego Kościoła zakończyła wspólna agapa.

ks. Adam Zieliński

Skip to content