Sztuka zamiast… Metal i plastyka. Plastyczne warsztaty profilaktyczno–twórcze

Na zaproszenie Galerii Sztuki Współczesnej we Włocławku uczniowie klasy 6b  wraz z wychowawczynią klasy panią Mileną Kujawą i panią Bożeną Sobierajska – pedagogiem szkolnym wzięli  udział w plastycznych warsztatach profilaktyczno-twórczych pt. “Sztuka zamiast…”

Celem projektu była edukacja oraz kształtowanie pożądanych postaw przez sztukę i twórcze działania. Część profilaktyczna warsztatów  dotyczyła  analizy zdrowia wg danych opartych o definicję WHO. W dalszej części warsztatów profilaktycznych  uczniowie, pracując w grupach,  wypowiadali się na temat zachowań zagrażających  i sprzyjających zdrowiu, dokonywali pod kierunkiem pani pedagog Ewy Marek z PPP we Włocławku  poprawnej analizy i wyciągali wnioski.

Drugą część warsztatów  twórczych prowadziła pani Małgorzata Jabłońska. Odbyła się  prelekcja o metalu jako materiale w sztukach plastycznych. Następnie uczniowie zapoznali się z techniką wykonania prac  i  przystąpili pod okiem  pani instruktor do działań twórczych z zastosowaniem  materiałów metalowych. Należy podkreślić, że uczniowie z wielkim zaangażowaniem przystąpili do wykonania prac  wyjątkowa techniką.

Warsztaty stworzyły sytuacje umożliwiające poznawanie własnych trudności i zasobów oraz wskazały na  rozwijanie umiejętności i zainteresowań. Były alternatywą w wyborze zachowań i postaw . Uczniowie otrzymali  zaświadczenie o udziale w projekcie. Na zakończenie pobytu w Galerii Sztuki Współczesnej obejrzeli wystawę fotografii Tomasza Wysockiego.

Bożena Sobierajska

Skip to content