„Byłem tu – Jezus” – wystawa fotografii ks. prał. Janusza Bartczaka

Z wielką radością pragniemy podzielić się udziałem  w wernisażu wystawy fotograficznej pt. Byłem tu… Jezus, która odbyła się 7 października 2019 roku  w Muzeum Diecezjalnym we Włocławku. Wystawa  zgromadziła wielu znamienitych gości i pasjonatów fotografii. Jest ona pokłosiem  wypraw księdza prałata dra Janusza Bartczaka, wyjątkowego pasjonata fotografii  po ziemi tureckiej. Autor  wystawy  jest absolwentem WSD we Włocławku, Anselmianum w Rzymie i UKSW w Warszawie, a do niedawna kapelanem ks. bpa  Wiesława Meringa, obecnie zaś dyrektorem  Caritas Diecezji Włocławskiej.   Wyjazdy do ziemi tureckiej autor fotografii  odbyły  pod przewodnictwem ks. prof. Waldemara Chrostowskiego, jednego z najwybitniejszych biblistów polskich. Wystawa prezentuje przepiękne  fotografie z dwóch wypraw. Pierwsza z nich odbyła się w 2018 roku, a prowadziła śladami siedmiu Kościołów Apokalipsy – Akhisar, Laodycea, Alasehir, Sardwes, Efez, Izmir, Pergamon oraz Stambuł, Iznik, Kolosy, Milet, Pirene.  Druga podróż z 2019 roku była pielgrzymką śladami św. Pawła; wyznaczały ją przystanki- Ankara, Nevsehir, Derinkuyu, Goreme, Antaktyka, Samaandag, Tars, Konya, Yalvac.

Autor fotografii, ks. prał. Janusz Bartczak, wprowadził zebranych w klimat wernisażu. Wyjaśnił tytuł wystawy Byłem tu …Jezus, podkreślając, że  Jezus Chrystus  był na tej ziemi poprzez obecność Apostołów –  św. Pawła i św. Jana, gdzie powstały Listy do Koryntian, List do Galatów, Efezjan, Tesaloniczan.

JE ks. bp Wiesław Mering gratulował autorowi wielkiego przesłania, jakie niesie wystawa fotografii, ukazania miejsca działalności Apostołów – Efezu, gdzie założył kościół i głosił Ewangelię  Święty Paweł.  Mimo prześladowań założył silną wspólnotę  chrześcijan, czterdzieści lat temu miejsce to odwiedził św. Jan Paweł II.

Ksiądz Biskup w swoim słowie skierowanym do uczestników wystawy odwołał się do Apokalipsy Świętego Jana, wyszczególniając między innymi list do Kościoła w Efezie i list do Kościoła w Smyrnie.

Pasterz Diecezji  w swoim słowie  podkreślił znaczenie  świątyni Hagia Sophia dla chrześcijan oraz w sposób szczególny odniósł się historii świątyni, przywołując twórczość Umberto Eco. Gratulował autorowi wystawy  wyboru obrazu na zaproszeniu – ikony Jezusa Chrystus Pantokratora, która pochodzi z Konstantynopola i odnosi się  do Apokalipsy św. Jana.  Na zakończenie podkreślił, że wystawa zachwyca pięknem i  miłością  do miejsc działalności  Apostołów, a tym samym zaprasza do odwiedzenia Turcji.

Zwiedzający wystawę mieli wyjątkową okazję poprzez fotografie przenieść się do miejsc działalności Apostołów Uczestnicy wystawy mogli podziwiać m.in. fotografie Bazyliki św. Jana Apostoła zbudowanej  na planie krzyża z nakazu Justyniana, znajdującej się na terenie dawnego Efezu, w której znajduje się grób św. Jana Apostoła (autora czwartej Ewangelii i Apokalipsy).

ZSK im. ks. Jana Długosza podczas wernisażu reprezentowali: ks. dyrektor Jacek Kędzierski, ks. wicedyrektor Sebastian Tomczak, ks. Jacek Buta, ks. Adam Zieliński, panie Aneta Wąsik i Milena Witkowska z młodzieżą z internatu oraz pisząca to sprawozdanie Bożena Sobierajska. W czasie trwania wystawy  towarzyszył śpiew i gra na fortepianie w wykonaniu naszej uczennicy Wiktorii  Miłkowskiej. W repertuarze znalazły się m.in. utwory Pięknie żyć, oraz  Wspomnienie Czesława Niemena.

Księdzu prał. dr. Januszowi Bartczakowi autorowi fotografii dziękujemy za możliwość podziwiania zatrzymanych w kadrze obrazów ukazujących piękno ziemi, po której kroczyli Apostołowie, głosząc  Jezusa Chrystusa. Szczególnie dziękujemy  za słowa skierowane w rozmowie do nas, podkreślające związek wystawy z ZSK im. ks. Jana Długosza. W ubiegłym roku szkolnym ks. prałat Janusz Bartczak przewodniczył obradom Kapituły XII Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego „Piękno Ziemi”,nad którym tradycyjnie obejmuje patronat JE ks. bp Wiesław Mering.

Księże Prałacie, była to budząca zachwyt, wyjątkowa podróż po korzeniach naszej wiary – gratulujemy i dziękujemy.

Bożena Sobierajska

Skip to content