Na Bulwarach  im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z widokiem na most im. Marszała Edwarda Śmigłego-Rydza – realizacja grantu z Fundacji „ANWIL dla WŁOCŁAWKA”

W ramach realizacji grantu z Fundacji „ANWIL dla WŁOCŁAWKA”,  którego celem jest zachowanie dziedzictwa historycznego oraz rozwoju kultury i sztuki, dnia 11 października 2019 roku odbyło się spotkanie z panem Andrzejem Winiarskim – dziennikarzem, pisarzem i wyjątkowym regionalistą. Spotkanie odbyło się  pod hasłem „My, powstańcy z Włocławkiem związani…” na Bulwarach im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z widokiem na most im. Marszałka Edwarda Śmigłego Rydza.

Organizatorem przedsięwzięcia była pani Bożena Sobierajska. Pan Andrzej Winiarski przybliżył w sposób szczególny  uczestnikom spotkania historię powstania  mostu żelaznego im. Marszałka  Edwarda Śmigłego-Rydza, którego uroczystość  poświęcenia i otwarcia odbyła się 25 września 1937 roku.  Poświęcenia mostu dokonał JE ks. bp Karol Radoński w obecności Marszałka  Edwarda Śmigłego-Rydza, ministra komunikacji J. Urlycha oraz przedstawicieli władz miasta i mieszkańców Włocławka. Prelegent odniósł się także do postaci Marszałka Józefa Piłsudskiego i jego znaczenia dla historii Polski i Włocławka.  Zaprezentował powstałą publikację o  Włocławskim Towarzystwie Wioślarskim i przedwojennych sukcesach uczniów, absolwentów naszej szkoły.  Omówił w sposób malowniczy  historię Włocławka odnosząc się do swoich publikacji m.in. Ukłony z Włocławka, Włocławek na starej fotografii… W sposób wyjątkowy odniósł się do postaci prof.  Janusza Paszyńskiego – absolwenta Długosza, który  czasie II wojny światowej  był członkiem   Armii Krajowej – Grupy Bojowej “Krybar”, III zgrupowania “Konrad” i 2. kompanii – plutonu WSOP. Dnia  1 listopada 1943 został aresztowany przez Niemców, przez kilka miesięcy przebywał w celi na Pawiaku. Z więzienia został zwolniony w lutym 1944. Od 1953 roku związany naukowo  z Instytutem Geografii Polskiej Akademii Nauk, gdzie uzyskał tytuł profesora zwyczajnego. Autor spotkania jest w stałym kontakcie z Panem Profesorem, który  zawsze  rozmowach wraca do wspomnień z Długosza i cieszy się sukcesami szkoły.

W spotkaniu uczestniczyła wicedyrektor ZSK pani Sławomira Lewandowska, która w sposób szczególny  podziękowała panu Andrzejowi Winiarskiemu  za owocne spotkanie z uczniami oraz zachęciła do zapoznania się z jego publikacjami, które posiada szkolna biblioteka.

Kontynuacją spotkania będzie organizacja pleneru malarskiego na Bulwarach im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z widokiem na most im. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza, który odbędzie się  16 października 2019 roku. Serdecznie zapraszam.

Bożena Sobierajska – organizator spotkania

Skip to content