Plener malarski – „Na Bulwarach  im. Marszałka J. Piłsudskiego z widokiem na most im. Marszała E. Śmigłego-Rydza” –  grant z Fundacji „ANWIL dla WŁOCŁAWKA”

Plener malarski – „Na Bulwarach  im. Marszałka J. Piłsudskiego z widokiem na most im. Marszała E. Śmigłego-Rydza” –  grant z Fundacji „ANWIL dla WŁOCŁAWKA”

W ramach realizacji grantu z Fundacji „ANWIL dla WŁOCŁAWKA”,  którego celem jest zachowanie dziedzictwa historycznego oraz rozwoju kultury i sztuki, dnia 16  października 2019 roku odbył się plener malarski pn. Na Bulwarach im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z widokiem na most im. Marszałka Edwarda Śmigłego Rydza. Zadaniem uczestników pleneru było wykonanie dowolna techniką  pracy plastycznej związanej z ww. podanym tematem. W plenerze brało udział 48  uczniów. Organizatorem pleneru była pani Bożena Sobierajska.

Czytaj więcej