Wybory do Samorządu Uczniowskiego klas 5-8 szkoły podstawowej

Dnia 15 października 2019 roku społeczność uczniowska klas 5-8  Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Długosza we Włocławku uczestniczyła w wyborach do Samorządu Uczniowskiego  klas 5-8.

Wybory poprzedziła kampania wyborcza, w której kandydaci prezentowali swoje pomysły. Kandydaturę zgłosiło czterech uczniów:  Kacper Bondzelewski, Konrad Felińczak, Marta Skupniewicz i Amelia Śmiłowicz. Uczniowie klas 5-8 w sposób demokratyczny głosowali na wybranego przez siebie kandydata.  Powołane  Komitety Wyborcze czuwały nad przebiegiem wyborów oraz podsumowaniem głosów.  Wyniki głosowania przedstawiają się następująco: wydano kart do głosowania – 235, ważnych kart – 215, nieważnych  kart – 20. Uczniowie-wyborcy oddali następującą  ilość głosów na poszczególnych kandydatów:   Kacper Bondzelewski – 70; Konrad Felińczak – 49; Marta Skupniewicz  –57; Amelia Śmiłowicz  –39.

Samorząd Uczniowski klas 5-8 Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Długosza we Włocławku w roku szkolnym 2019/2020: 

  • Kacper Bondzelewski kl. 6a – przewodniczący
  • Marta Skupniewicz kl. 6a – zastępca przewodniczącego

Członkowie Zarządu:

  • Konrad Felińczak kl. 6a
  • Amelia Śmiłowicz kl. 6a

Nowo wybranemu Samorządowi Uczniowskiemu życzymy owocnej pracy w bieżącym roku szkolnym.

Bożena Sobierajska –opiekun SU

Skip to content