„WOLNOŚĆ JEST W NAS” – apel poświęcony 35. rocznicy śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki

Każdy apel i przedsięwzięcie zaczyna się od wizji jednego człowieka. Aby wyobrażenie przybrało jednak rzeczywiste kształty, potrzebny jest ogrom pracy, poświęcenia i trudu wielu osób.

W piątek 18 października w naszej szkole przy ulicy Łęgskiej upamiętniliśmy życie i śmierć błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki.

Chciałabym serdecznie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do tego wydarzenia. Dziękuję Pani Annie Taberskiej za współrealizację projektu, panu Piotrowi Becińskiemu za nastrojową i oddającą klimat wydarzeń epoki oprawę muzyczną, pani Bożenie Sobierajskiej i Marcelinie Pieścińskiej, uczennicy klasy IIB za piękną dekorację auli, panu Krzysztofowi Jabłońskiemu i Kacprowi Antosikowi, uczniowi klasy IIIA za pomoc techniczną, obsługę nagłośnienia i oświetlenia, aktorom – uczniom klasy IIB, którzy wspaniale oddali charakter odtwarzanych przez siebie postaci: Darii Kamińskiej, Wiktorii Lewandowskiej, Wiktorii Kaszubie, Sarze Wszelak, Kamilowi Bartczakowi, Mateuszowi Chmielowiec, Igorowi Deptulskiemu, Nikolasowi Golis, Danielowi Kłos, Kacprowi Kolkowskiemu i Piotrowi Pawłowskiemu.

Mam nadzieję, że dzięki naszemu apelowi sylwetka księdza Jerzego stała się wszystkim bliższa, a jego życzliwość, dobroć, pokora i oddanie drugiemu człowiekowi stanie się dla nas wszystkich wzorem tego jak godnie żyć.

Agata Nawrocka

Skip to content