Długoszaczki w akcji „Milion dzieci modli się na różańcu”

Odpowiadając na wezwanie św. o. Pio: „gdyby milion dzieci modliło się na różańcu, wówczas świat napełniłby się pokojem” i przynagleni inicjatywą Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie 18 października o godz. 9.00 cała społeczność Małego Długosza włączyła się w modlitwę różańcową o pokój na świecie. Już przed godziną 9.00 przedszkolaki oraz uczniowie klas 1-4 wraz z kadrą szkoły, z różańcami w rękach, zgromadzili się w sali gimnastycznej, aby pod przewodnictwem ks. wicedyrektora odmówić różaniec. Wszystkim towarzyszyło modlitewne skupienie oraz wielka radość z wspólnego prowadzenia poszczególnych modlitw różańcowych.

Mamy nadzieje, że ta piękna akcja „Milion dzieci modli się na różańcu” przyniesie owoce pokoju na świecie, w Ojczyźnie oraz w naszych rodzinach i zachęci Długoszaczków do systematycznej modlitwy różańcowej.

Wioletta Zielińska

 

Skip to content