Nauczycielska Gala 2019 w Pałacu Bursztynowym

„Źródło, z którego szczęście albo nieszczęście na całe wypływa życie,
nie jest inne- tylko dobra albo zła dzieci edukacja”.

Z pism Komisji Edukacji Narodowej

W czwartek, 17 października 2019 r., w Pałacu Bursztynowym odbyła się uroczystość z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej zorganizowana przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty.

Galę poprowadzili: pani wizytator Ewa Adamczyk i starszy wizytator pan Andrzej Gralak. Po odśpiewaniu hymnu państwowego, powitano gości uroczystości: Poseł na Sejm RP panią Joannę Borowiak, Wicewojewodę Kujawsko-Pomorskiego pana Józefa Ramlaua, Zastępcę Prezydenta Miasta Włocławek panią Barbarę Moraczewską wraz z Dyrektor Wydziału Edukacji UM panią Agnieszką Białopiotrowicz, Pana Wojciecha Jaranowskiego- członka Komisji Edukacji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Dyrektora Wydziału Katechetycznego Diecezji Włocławskiej ks. Marcina Idzikowskiego oraz wszystkich zgromadzonych. 

W swoim przemówieniu do zebranych Kurator  Oświaty pan Marek Gralik podkreślił znaczenie pracy nauczycieli i innych pracowników,  wspierających funkcjonowanie placówek oświatowych.  Ubolewał nad stratami moralnymi, jakie poniosło środowisko nauczycieli przez zeszłoroczne strajki. Następnie, w ciepłych słowach zwróciła się do zebranych pani Poseł na Sejm RP dr Joanna Borowiak, która, jeszcze do niedawna nauczycielka, doskonale rozumie trud pracy w szkole.

W dalszej części uroczystości do pracowników oświaty skierował swoje słowa pan Wicewojewoda Józef Ramlau.

Odczytano list pani Anny Gembickiej Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju z życzeniami dla  wszystkich nauczycieli i pracowników szkół rejonu włocławskiego. Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej w imieniu Prezydenta Miasta Włocławek i swoim przekazała również p. dr Barbara Moraczewska Wiceprezydent Miasta.

Przyszedł czas na  dekorację i wręczenie wyróżnień pracownikom szkół i placówek oświatowych regionu włocławskiego. Krzyże Zasługi, Medale za Długoletnią Służbę, Medale Komisji Edukacji Narodowej oraz nagrody MEN i Kuratora Oświaty wręczali Kujawsko- Pomorski Kurator Oświaty p. Marek Gralik oraz Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski p. Józef Ramlau.

W tym roku dwie nauczycielki Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza uhonorowano Nagrodą Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty: panią wicedyrektor Sławomirę Lewandowską i panią pedagog Bożenę Sobierajską.

W imieniu osób wyróżnionych odznaczeniami państwowymi i resortowymi, Nagrodami Ministra Edukacji Narodowej oraz Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty podziękowania wygłosili pani wicedyrektor Sławomira Lewandowska i nauczyciel  Liceum Ziemi Kujawskiej pan Witold Krzeszewski.

Podczas tej podniosłej uroczystości koncertował dla zebranych Chór Canto. 

S. L.

Skip to content