Ślubowania nadszedł czas!

Rozpoczęcie nauki w szkole jest wielkim przeżyciem zarówno dla dzieci, jak i dla ich rodziców. Dzieci poznają nowe środowisko, kolegów i nauczycieli.

21 października 2019 r.  pierwszoklasiści ze Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Długosza przeżywali niezwykłą uroczystość – ślubowanieTo bardzo ważny i uroczysty dzień w życiu każdego pierwszaka. Podczas uroczystego apelu towarzyszyli dzieciom rodzice, zaproszeni goście: Dyrektor Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza ks. prałat dr Jacek Kędzierski, wicedyrektor ks. Sebastian Tomczak, Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Ewa Jabłońska.

Dzieci z klas pierwszch przedstawiły przygotowany pod kierunkiem wychowawców p. Marty Treli, p. Kamili Kurdubskiej i p. Aleksandry Ujazdowskiej program artystyczny.

Po części artystycznej uczniowie z powagą złożyli ślubowanie na sztandar szkoły, którego treść odczytał uczeń klasy IV a Mateusz Juralewicz. Całą uroczystość prowadziła Weronika Lawręc – uczennica klasy IV a.

Po ślubowaniu Dyrektor Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza dużym ołówkiem dokonał aktu pasowania pierwszaków na uczniów naszej szkoły. Każdy świeżo pasowany uczeń otrzymał dyplom i piękny upominek.

Witamy pierwszaków w gronie pełnoprawnych uczniów Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza!

Aleksandra Ujazdowska

Skip to content