Dzień świętego Jana Pawła II – apel

W miniony wtorek – 22 października Kościół katolicki na całym świecie wspominał w liturgii Świętego Jana Pawła II. Jest to szczególna data, gdyż przypomina o rozpoczęciu  w 1978 r. pontyfikatu Papieża – Polaka. Z tej też okazji w naszej szkole 25 października odbył się uroczysty apel poświęcony pamięci Ojca Świętego. Mottem tegorocznego spotkania były znane wszystkim słowa Papieża skierowane do młodzieży: „Musicie od siebie wymagać, choćby inni od Was nie wymagali”.

Zamysłem przygotowujących tę uroczystość było przypomnienie najważniejszych wydarzeń z dzieciństwa i młodości Karola Wojtyły. A następnie pokazanie, że wszystko, czego doświadczał, kształtowało Jego charakter oraz wpływało na życiowe decyzje. Nie było to łatwe życie: śmierć ukochanej matki spowodowała ogromny ból dla ośmioletniego wówczas dziecka, ale obecność wspaniałego i pobożnego ojca koiła tę stratę. Ojciec kształtował w młodym Karolu poczucie obowiązku, odpowiedzialności, poszukiwania pasji i zawierzenia swojego życia Duchowi Świętemu. W czasach szkolnych Wojtyła należał do Sodalicji Mariańskiej, która rzeźbiła Jego wnętrze i prowadziła przez Maryję do Jezusa.

W czasie apelu przypomnieliśmy uczniom, że młody Karol miał wiele zainteresowań: grał w piłkę, chodził po górach, jeździł na nartach, pływał kajakiem, zaczytywał się w książkach, pisał wiersze, uwielbiał teatr, filozofię. I już jako Papież wielokrotnie powtarzał, że: „Młodość jest (…) czasem szczególnie intensywnego odkrywania ludzkiego »ja« rozwijającej się osobowości (…), w którą wpisany jest cały projekt przyszłego życia. To bogactwo odkrywania i zarazem planowania, wyborów i podejmowania pierwszych indywidualnych decyzji, które mają znaczenia dla przyszłości. (…). Pragniemy, aby młodość była wzrastaniem, aby niosła z sobą stopniowe gromadzenie wszystkiego, co prawdziwe, dobre i piękne (…), nawet gdy doczesność przynosi całe doświadczenie zła, jakie nieustannie odkrywamy w świecie.”.

Podczas spotkań z młodzieżą Jan Paweł II mówił o potrzebie odkrycia Chrystusa, zachęcał: „Zaufajcie Mu, odważcie się pójść za Nim. (…). To wymaga wyjścia z siebie (…), nawrócenia, którego trzeba najpierw ośmielić się pragnąć. Pozwólcie, aby Chrystus był waszą Drogą, Prawdą i Życiem”. Jan Paweł II powtarzał wielokrotnie, że powierzchowne życie prowadzi do bolesnego rozczarowania. Dlatego warto opanować własne wnętrze, odkryć autentyczne wartości i ich bronić: „Drodzy młodzi, niech was nie zadowala nic, co jest poniżej najwyższych ideałów! Nie dajcie się zniechęcić tym, którzy rozczarowani życiem nie słyszą głębszych i bardziej autentycznych pragnień ich serca. Macie rację, gdy nie godzicie się na nijakie rozrywki, przelotne mody i propozycje, które was umniejszają. Jeśli zachowacie wielkie pragnienie Boga, zdołacie uniknąć przeciętności i konformizmu, tak rozpowszechnionych w naszym społeczeństwie”. Jan Paweł II pokładał wielkie nadzieje w młodych, liczył na ich zapał, gotowość do czynienia dobra. „«Wypłynąć na głębię» znaczy odrzucić wszelkie negatywne propozycje i oddać wszystkie wasze twórcze zdolności i cały wasz entuzjazm w służbę Chrystusowi”.

Święty Jan Paweł II zmarł w 2005 roku.  Większość spośród długoszaków urodziła się już po Jego śmierci i takie uroczystości jak nasza są z pewnością okazją do zapoznania czy przypomnienia młodzieży o  papieskim nauczaniu. Cenne jest nie tylko jego utrwalanie, ale również pielęgnowanie pamięci o niezwykłej osobowości i charyzmie duszpasterskiej Ojca Świętego, dzięki której przyciągał ludzi do Jezusa Chrystusa.

s. Paulina Bursiewicz, Wioletta Piasecka

Skip to content