Spotkanie z misjonarzem z Ugandy

28 października uczniowie ZSK im. Ks. Jana Długosza mieli niepowtarzalną okazję spotkania z ks. Deogratias z Ugandy.

Ksiądz misjonarz od ponad 4 lat mieszka i posługuje w Polsce. Na początku została przybliżona uczestnikom historia i aktualna sytuacja Kościoła w Ugandzie. Należy tutaj wspomnieć, że Uganda stosunkowo późno, bo dopiero w drugiej połowie XIX wieku, zetknęła się z chrześcijaństwem i to od razu w jego podzielonej postaci – katolicko-protestanckiej (a właściwie głównie anglikańskiej). Chrześcijaństwo w Ugandzie jest naznaczone ofiarą krwi, którą chrześcijanie przelali broniąc wierności Chrystusowi. Byli to zarówno anglikanie, jak i katolicy – Karol Lwanga i jego 21 towarzyszy.

Długoszacy w skupieniu i z uwagą słuchali słów misjonarza, który w barwny i obrazowy sposób opowiadał o realiach z jakimi zetknął się podczas posługi, którą pełnił w ramach misji w różnych regionach Ugandy. Podczas prelekcji dowiedzieliśmy się wielu ciekawostek o kulturze, pięknie przyrody, a zaprezentowane zdjęcia pomogły zobrazować opowiadane historie.

Po krótkiej prezentacji nastąpił wyczekiwany czas na pytania, dzięki którym nasi uczniowie mogli dowiedzieć się nowych informacji na temat zwyczajów i tradycji Ugandy.

Dla nas wszystkich była to bardzo interesująca i niezwykła lekcja nie tylko geografii, czy kultury, ale przede wszystkim człowieczeństwa, którego zasadą jest otwartość na drugiego człowieka, za co księdzu Deogratias dziękujemy!

ks. Adam Zieliński

 

 

Skip to content