Szkolenie metodyczne na Malcie

W dniach 30.09-11.10 dwoje nauczycieli języka angielskiego z naszej szkoły: p. Agnieszka Szabłowska oraz p. Rafał Kurzępa, uczestniczyło w zagranicznym szkoleniu metodycznym na Malcie w ramach programu Erasmus+/POWER.

Wyjazd sfinansowany został z środków Unii Europejskiej przeznaczonych na akcję „Mobilność kadry nauczycielskiej”, które to pozyskane zostały dzięki projektowi napisanemu przez zespół nauczycieli Długosza zatytułowanemu „Wiele języków jedna Europa – innowacyjne nauczanie drogą do sukcesu w Europie”.

Wybór Malty jako miejsca kursu nie był przypadkowy, ponieważ jest to kraj, gdzie oprócz języka maltańskiego językiem urzędowym jest angielski i właśnie tego języka powszechnie się na Malcie używa, a jego nauczanie stoi na bardzo wysokim poziomie.

Szkolenie dotyczyło nowoczesnej metody nauczania języka angielskiego zwanej CLIL (Content and Language Integrated Learning), która polega na zintegrowanym kształceniu przedmiotowo-językowym, opartym na jednoczesnym przekazywaniu treści z dziedziny nauczanych przedmiotów oraz elementów języka obcego. Metoda wykorzystuje najnowsze zdobycze technologiczne, stawia na praktyczne zastosowanie wiedzy teoretycznej i skłania ucznia do pozyskiwania merytorycznych informacji przy jednoczesnym rozwijaniu swoich umiejętności językowych.

Rafał Kurzępa

Skip to content