Procesja z relikwiami świętych

Środowy wieczór 31 października, w przeddzień uroczystości Wszystkich Świętych, zgromadził mieszkańców Włocławka na uroczystej Mszy św. odpustowej w kościele oo. Franciszkanów.

Świątyni tej, słynącej jako Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej Niezawodnej Nadziei, patronują właśnie Wszyscy Święci. O ich obecności wśród żyjących oraz obcowaniu i wstawianiu się w naszych potrzebach do Boga przypominały liczne relikwie wyeksponowane tego dnia przed  ołtarzem.

Uroczystej Eucharystii, w zastępstwie Księdza Biskupa, przewodniczył ks. Sebastian Adamczyk  pracujący jako prefekt Wyższego Seminarium Duchownego. W koncelebrze jak co roku znaleźli się kapłani z Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza: ks. dyrektor Jacek Kędzierski, ks. wicedyrektor Sebastian Tomczak, ks. Jacek Buta i ks. Adam Zieliński. Nauczyciele – p. wicedyrektor Sławomira Lewandowska, p. Dariusz Goldewicz i p. Lidia Wiśniewska – tradycyjnie zadbali o  oprawę liturgiczną, a uczniowie naszej szkoły przygotowali modlitwę wiernych.

Główny celebrans, a jednocześnie kaznodzieja, w swojej homilii przywołał kilka postaci świętych: m. in. Jana Pawła II, Joannę Berettę Mollę, św. Teresę z Lisieux. Podkreślił, że drogą do świętości tych wspaniałych ludzi było proste, skromne życie, niepozbawione trudności i zwykłych obowiązków, ale przeżywane na modlitwie i w świadomości obecności Boga. Padło wiele cytatów charakteryzujących postawę tych wielkich postaci, a kwintesencją rozważań ks. Sebastian uczynił fragment brewiarzowej modlitwy papieża Klemensa XI:

Panie (…) Ofiaruję Ci moje myśli, by trwały przy Tobie;
moje słowa i uczynki, aby były zgodne z Twoją wolą;
i całe moje postępowanie, by było życiem wyłącznie dla Ciebie.
Chcę tego, czego Ty chcesz.
Chcę, jak Ty chcesz i jak długo chcesz.”

Po Mszy św. relikwie świętych i błogosławionych zostały szczególnie uczczone. Młodzież Długosza, przygotowana przez księży prefektów i p. Andrzeja Gołębieskiego, poniosła je w uroczystej procesji wokół placu Wolności, podczas której przy blasku lampionów wznosiły się ku niebu wezwania Litanii do Wszystkich Świętych. W orszaku znaleźli się księża, siostry zakonne z różnych zgromadzeń oraz rzesze wiernych włocławian, wśród których sporą grupę stanowili oczywiście przedstawiciele społeczności Długosza: nauczyciele i inni pracownicy oraz uczniowie i ich rodziny.
Za uczestnictwo w uroczystościach w parafii oo. Franciszkanów wszystkim podziękował przeor klasztoru o. Mariusz Dębiński.

Lidia Wiśniewska

Skip to content