Wyniki zawodów I stopnia Olimpiady Biologicznej

Dwoje uczniów klasy IIIC Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Jana Długosza we Włocławku – Alicja Orłowska i Adam Piętowski – pomyślnie przeszło zawody I stopnia (etap szkolny) i w związku z tym zakwalifikowało się do zawodów II stopnia (etap okręgowy) Olimpiady Biologicznej. Aby móc przystąpić do zawodów II stopnia, uczniowie  muszą samodzielnie wykonać i opisać pracę badawczą, którą następnie przedstawią Komisji Okręgowej Olimpiady Biologicznej. Dopiero po pozytywnej ocenie pracy badawczej będą mogli napisać test wiedzy II stopnia.

Cieszymy się tym małym sukcesem i kibicujemy Ali i Adamowi w dążeniu do osiągnięcia kolejnych laurów.

Agata Jankowska-Pakulska

Skip to content