„Co w prawie piszczy” – Długoszacy na spotkaniu o tematyce społeczno-prawnej

„Co w prawie piszczy” – Długoszacy na spotkaniu o tematyce społeczno-prawnej

Dnia 7 listopada uczniowie naszego liceum pod opieką pani Katarzyny Kwiatkowskiej wzięli udział w spotkaniu o tematyce społeczno-prawnej pod tytułem „Czy nasze prawa i wolności są trwałe i równe dla wszystkich?”  Prelekcja była  częścią spotkań z cyklu „Co w prawie piszczy”. Organizatorem projektu są przedstawiciele włocławskich zawodów prawniczych.