„Co w prawie piszczy” – Długoszacy na spotkaniu o tematyce społeczno-prawnej

Dnia 7 listopada uczniowie naszego liceum pod opieką pani Katarzyny Kwiatkowskiej wzięli udział w spotkaniu o tematyce społeczno-prawnej pod tytułem „Czy nasze prawa i wolności są trwałe i równe dla wszystkich?” Prelekcja była  częścią spotkań z cyklu „Co w prawie piszczy”. Organizatorem projektu są przedstawiciele włocławskich zawodów prawniczych. Spotkanie odbyło się w Centrum Kultury Browar B we Włocławku. Celem projektu jest pogłębienie obywatelskiej wiedzy prawnej oraz wiedzy dotyczącej spraw społecznych. Gościem specjalnym była pani Draginja Nadażdin – dyrektor Amnesty International. Głównym tematem spotkania były prawa mniejszości narodowych, a także prawa kobiet. Poruszony został problem uchodźców oraz problem zagrożenia ładu demokratycznego. Spotkanie pozwoliło uczniom, zwłaszcza zdającym maturę z wiedzy o społeczeństwie, ugruntować wiadomości o prawach człowieka i obywatela.

Katarzyna Kwiatkowska

Skip to content