Przyjęcie uczniów w poczet nowych wychowanków internatu

Z nowym rokiem szkolnym do internackiej społeczności dołączyło 23 nowych uczniów. 5 listopada br. zostali oficjalnie włączeni do internackiej rodziny, przez kierownika, wychowawców i pozostałych wychowanków.

W ramach tegorocznej imprezy podczas której zostali pełnoprawnymi wychowankami , przygotowaliśmy kilka ciekawych konkurencji. Uczniowie zostali podzieleni na grupy, w których musieli wykonać przydzielone im zadania: stworzenie karteczek motywacyjnych z miłym słowem. Każdy z nas mógł znaleźć te słowa w różnych miejscach internatu. Kolejną kategorią konkursową były zdjęcia. Każda z grup miała do wykonania dwie fotografie przedstawiające życie w internacie. Owoce pracy nowych wychowanków mogliśmy podziwiać podczas tej zabawy. Wykonano naprawdę ciekawe i ładne zdjęcia z naszego internatu. W kolejnej konkurencji wszyscy mogliśmy zagrać w grę Kahoot w której użytkownicy mogą tworzyć własne quizy przeznaczone do wykonania przez innych użytkowników. Nasze koleżanki i koledzy w tej właśnie grze  wykazali się wiedzą dotyczącą internatu , jego pracowników i mieszkańców. Na koniec był internacki Top Model w którym uczestnicy zaprezentowali strój dowolny oraz pokaz idealnego ubioru  szkolnego.

Pani Aneta i Pani Milena  jako jury posumowały zmagania nowych wychowanków nagradzając wszystkich uczestników pamiątkowymi dyplomami.

Zosia Sieradzka –Przewodnicząca MRI

Skip to content